Logo Website TestWebsite-test logo
← Click to update


Logo

alomaliye.com

 Generated on March 16 2016 03:34 AM

Analyse again

47%Download PDF Report* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.


SEO Content

Title Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Ekonomi, Vergi, SGK - Güncel Mevzuat, Vergi, SGK, Ekonomi Haberleri

Length : 97

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included). Try to write a catchy title to get attention.
Description Türkiyenin en kapsamlı güncel mevzuat ve ekonomi web sitesi. Tamamı tasniflenmiş onbinlerce mevzuat. SMMM, YMM ve diğer meslek mensuplarının bilgi kaynağı.

Length : 155

Great, your meta description contains between 70 and 160 characters.
Og Meta Properties Good, your page takes advantage of Og Properties. You can click the expand button below-right to see what it contains.

Property Content
image:width 300
image:height 300
title Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Ekonomi, Vergi, SGK - Güncel Mevzuat, Vergi, SGK, Ekonomi Haberleri
type website
url http://www.alomaliye.com/
site_name Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Ekonomi, Vergi, SGK
locale tr_TR
description Türkiyenin en kapsamlı güncel mevzuat ve ekonomi web sitesi. Tamamı tasniflenmiş onbinlerce mevzuat. SMMM, YMM ve diğer meslek mensuplarının bilgi kaynağı.
image http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/02/kira-gelirleri-soru-cevap.jpg
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 26 61 13 0 2
 • [H1]
 • [H2] Lise /Dengi Öğrenim ve Yükseköğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası
 • [H2] İşsizlik Oranı %10,8 Seviyesinde
 • [H2] Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • [H2] Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 • [H2] Vergi Kimlik Numaraları Sayıları (1995-2016)
 • [H2] Aylar İtibariyle Faal Mükellef Sayıları (2001-2016)
 • [H2] İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • [H2] Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)
 • [H2] Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2016 (TÜFE)
 • [H2] Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2016 (Yİ-ÜFE)
 • [H2] Anayasa Mahkemesinin E.2015/97, K.2016/10 Sayılı Kararı
 • [H2] E-bildirge Şifrelerinin İnternet Ortamında Verilmesi
 • [H2] Emekli Maaş Kesintisi Hakkında Duyuru
 • [H2] Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar SSS
 • [H2] Beyanname Düzenleme Rehberleri (2015 Vergilendirme Dönemi)
 • [H2] 2016 Yılı Mevzuat Çalışmaları
 • [H2] Güncel Mevzuat Haberleri
 • [H2] Ekonomi Haberleri
 • [H2] Kamu Gözetimi Kurumu
 • [H2] Bakanlar Kurulu Kararları
 • [H2] Kanunlar
 • [H2] Yönetmelikler
 • [H2] Tebliğler
 • [H2] Sirküler
 • [H2] Forum’dan Son Konular
 • [H2] Galeri
 • [H3] 2016 Yılı Çalışmaları
 • [H3] Lise /Dengi Öğrenim ve Yükseköğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası
 • [H3] Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • [H3] Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 • [H3] Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyeliğine Ait Atama Kararı (BKK 2016/8565)
 • [H3] Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90)
 • [H3] Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)
 • [H3] Vergi Kimlik Numaraları Sayıları (1995-2016)
 • [H3] Aylar İtibariyle Faal Mükellef Sayıları (2001-2016)
 • [H3] Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • [H3] Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 14)
 • [H3] T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/8)
 • [H3] 2015 Yılında Elde Edilen ve 2016 Mart Döneminde Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri
 • [H3] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:112 (VUK 112)
 • [H3] Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
 • [H3] Vergi Sorumluları Vergi Hatası Kapsamında Düzeltme Başvurusunda Bulunabilir mi?
 • [H3] İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • [H3] Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • [H3] Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)
 • [H3] Türkiye İş Kurumu İŞKUR 70 Yaşında
 • [H3] Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyeliğine Ait Atama Kararı (BKK 2016/8565)
 • [H3] Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/12/2015 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/13] Sayılı Kararı
 • [H3] Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • [H3] Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45)
 • [H3] Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52)
 • [H3] Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyeliğine Ait Atama Kararı (BKK 2016/8565)
 • [H3] Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar (BKK 2016/8541)
 • [H3] Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik (BKK 2016/8559)
 • [H3] KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2016/8425)
 • [H3] Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (BKK 2016/8540)
 • [H3] Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676 Sayılı Kanun)
 • [H3] Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6663 Sayılı Kanun)
 • [H3] Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6661 Sayılı Kanun)
 • [H3] Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
 • [H3] Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6656 Sayılı Kanun)
 • [H3] Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • [H3] Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • [H3] İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • [H3] Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • [H3] Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • [H3] Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90)
 • [H3] Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)
 • [H3] T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/8)
 • [H3] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:112 (VUK 112)
 • [H3] Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
 • [H3] Gelir Vergisi Sirküleri /99
 • [H3] Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 80
 • [H3] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:426’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • [H3] Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili İşlemlerin Elektronik Ortamda Yürütülmesine Dair Tebliğ Taslağı
 • [H3] 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 37
 • [H3] Ücretsiz Üyelik
 • [H3] Pratik Menü
 • [H3] Son Makaleler
 • [H3] Bültenlerimiz
 • [H3] Kategoriler
 • [H3] Hava Durumu
 • [H3] Istanbul
 • [H3] Künye
 • [H3] Hızlı Menü
 • [H3] Programlarımız
 • [H3] Bülten Üyeliği
 • [H4] 2015 Yılında Elde Edilen ve 2016 Mart Döneminde Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri
 • [H4] Vergi Sorumluları Vergi Hatası Kapsamında Düzeltme Başvurusunda Bulunabilir mi?
 • [H4] Tahakkuk Müfettişliğinden Vergi Müfettişliğine İblağ
 • [H4] EPDK Adına Ödenen Petrol Ve LPG Katılım Paylarının Gider Niteliği
 • [H4] 2015 Yılı Gelirlerinin Toplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • [H4] Sanatçıların Vergi Tepkisi
 • [H4] Sigorta Primi Teşvikinde 10 İşçi Sınırı Kaldırıldı
 • [H4] Tahakkuk Zamanaşımı ve Muhtemel Sorunlar
 • [H4] 2015 Yılı Konut Piyasası Analizi ve 2016 Yılı Beklentileri
 • [H4] Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Faturalar ve Kur Farkı Hesaplaması
 • [H4] Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda Üçüncü Kişi Veya Kurumlara Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV
 • [H4] Yurtiçi ve Yurtdışı İştirak Kazançlarının Vergisel ve Muhasebesel Boyutu
 • [H4] Bilgilerimiz
 • [H6] Mevzuat haberlerini ücretsiz öğrenmek için bültenimize kayıt olun.
 • [H6] Mevzuat haberlerini ücretsiz öğrenmek için bültenimize kayıt olun.
Images We found 113 images on this web page.

4 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio Ratio : 12%

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content. Search engines these days are smart enough to figure out if a page is on-topic and interesting enough to get higher rankings in their search results.

Try to write a good article around 1500 words and check for grammar and spelling errors. As they say in the SEO world: "Content is King."
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe IFrames elements were detected on this page. Search engines cannot read what is inside an IFrame (For example YouTube video's). It's not crucial, but if there is an alternative, please look into it.

URL Rewrite Good!
Underscores in the URLs Perfect! No underscores detected in your URLs.
In-page links We found a total of 292 links including 0 link(s) to filesAnchor Type Juice
tarayıcınızı güncelleyin External Passing Juice
Finans Internal Passing Juice
Forum Internal Passing Juice
Kitap Satış Internal Passing Juice
Reklam Internal Passing Juice
Hakkımızda Internal Passing Juice
İletişim Internal Passing Juice
A-J Internal Passing Juice
Belediye Gelirleri Tebliğleri Internal Passing Juice
Değerli Kağıtlar Tebliğleri Internal Passing Juice
Damga Vergisi Tebliğleri Internal Passing Juice
Emlak Vergisi Tebliğleri Internal Passing Juice
Gelir Vergisi Tebliğleri Internal Passing Juice
Gider Vergileri Tebliğleri Internal Passing Juice
Harcırah Kanunu Tebliğleri Internal Passing Juice
Harçlar Kanunu Tebliğleri Internal Passing Juice
KDV Tebliğleri Internal Passing Juice
Kurumlar Vergisi Tebliğleri Internal Passing Juice
Milli Emlak Genel Tebliğleri Internal Passing Juice
MTV Tebliğleri Internal Passing Juice
Özel İletişim Vergisi Tebliğleri Internal Passing Juice
ÖTV Tebliğleri Internal Passing Juice
Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküler/Tebliğler Internal Passing Juice
Serbest Bölgeler Kanunu Tebliğleri Internal Passing Juice
Tahsilat Genel Tebliğleri Internal Passing Juice
Vergi Usul Kanunu Tebliğleri Internal Passing Juice
Veraset ve İntikal Vergisi Tebliğleri Internal Passing Juice
Yurt Dışı Çıkış Harcı Tebliğleri Internal Passing Juice
Belediye Gelirleri Sirküleri Internal Passing Juice
Çifte Vergiyi Önleme Sirküleri Internal Passing Juice
Damga Vergisi Sirküleri Internal Passing Juice
Emlak Vergisi Sirküleri Internal Passing Juice
Gelir Vergisi Sirküleri Internal Passing Juice
Gider Vergileri Sirküleri Internal Passing Juice
Harçlar Kanunu Sirküleri Internal Passing Juice
KDV Sirküleri Internal Passing Juice
KKDF Fonu Sirküleri Internal Passing Juice
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Internal Passing Juice
ÖTV Sirküleri Internal Passing Juice
MTV Sirküleri Internal Passing Juice
Serbest Bölgeler Sirküleri Internal Passing Juice
Yurt Dışı Çıkış Harcı Sirküleri Internal Passing Juice
Veraset ve İntikal V. Sirküleri Internal Passing Juice
Vergi Usul Kanunu Sirküleri Internal Passing Juice
Transfer Fiyatlandırması Sirküleri Internal Passing Juice
Vergi Usul Kanunu Özelgeleri Internal Passing Juice
KDV Özelgeleri Internal Passing Juice
Kurumlar V. Özelgeleri Internal Passing Juice
Gelir Vergisi Özelgeleri Internal Passing Juice
Ödeme Kaydedici Cihaz Özelgeleri Internal Passing Juice
Yargı Kararları Internal Passing Juice
Makaleler Internal Passing Juice
Yazarlık Başvurusu Internal Passing Juice
2015 Yılında Elde Edilen ve 2016 Mart Döneminde Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri Internal Passing Juice
Vergi Sorumluları Vergi Hatası Kapsamında Düzeltme Başvurusunda Bulunabilir mi? Internal Passing Juice
Tahakkuk Müfettişliğinden Vergi Müfettişliğine İblağ Internal Passing Juice
Program Satış Internal Passing Juice
Türkiye İş Kurumu İŞKUR 70 Yaşında Internal Passing Juice
TÜBİTAK İHA Yarışması 21-25 Eylül 2016 Tarihinde Yapılacak Internal Passing Juice
Dünya Türk Girişimciler Kurultayı (26-27 Mart 2016) Internal Passing Juice
Tarım, İşsizliği 1,9 Puan Düşürdü Internal Passing Juice
İhracatçının Hedge Konusunda Karnesi İyi Değil Internal Passing Juice
Kalkınma Bakanlığı-TÜBİTAK Ufuk 2020 Teaming Ulusal Çağrısı Internal Passing Juice
Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri (Ocak 2016) Internal Passing Juice
Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Şubat 2016) Internal Passing Juice
Lise /Dengi Öğrenim ve Yükseköğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Internal Passing Juice
İşsizlik Oranı %10,8 Seviyesinde Internal Passing Juice
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Internal Passing Juice
Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Internal Passing Juice
Vergi Kimlik Numaraları Sayıları (1995-2016) Internal Passing Juice
Aylar İtibariyle Faal Mükellef Sayıları (2001-2016) Internal Passing Juice
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Internal Passing Juice
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) Internal Passing Juice
Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2016 (TÜFE) Internal Passing Juice
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2016 (Yİ-ÜFE) Internal Passing Juice
Anayasa Mahkemesinin E.2015/97, K.2016/10 Sayılı Kararı Internal Passing Juice
E-bildirge Şifrelerinin İnternet Ortamında Verilmesi Internal Passing Juice
Emekli Maaş Kesintisi Hakkında Duyuru Internal Passing Juice
Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar SSS Internal Passing Juice
Beyanname Düzenleme Rehberleri (2015 Vergilendirme Dönemi) Internal Passing Juice
2016 Yılı Çalışmaları Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyeliğine Ait Atama Kararı (BKK 2016/8565) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 14) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/8) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:112 (VUK 112) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Ekonomi Haberleri Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Şubat 2016’da Karşılıksız Çek Yüzde 9 Oranında Azaldı Internal Passing Juice
TBB Risk Merkezi Aylık Bülteni (Ocak 2016) Internal Passing Juice
Kamu Gözetimi Kurumu Internal Passing Juice
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/12/2015 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/13] Sayılı Kararı Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Bakanlar Kurulu Kararları Internal Passing Juice
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar (BKK 2016/8541) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik (BKK 2016/8559) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2016/8425) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (BKK 2016/8540) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Kanunlar Internal Passing Juice
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676 Sayılı Kanun) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6663 Sayılı Kanun) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6661 Sayılı Kanun) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6656 Sayılı Kanun) Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Yönetmelikler Internal Passing Juice
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Tebliğler Internal Passing Juice
Sirküler Internal Passing Juice
Gelir Vergisi Sirküleri /99 Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 80 Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:426’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili İşlemlerin Elektronik Ortamda Yürütülmesine Dair Tebliğ Taslağı Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 37 Internal Passing Juice
Yorum yok Internal Passing Juice
Galeri Internal Passing Juice
Pratik Bilgiler 2016 Internal Passing Juice
İş Sözleşmeleri Internal Passing Juice
4857 Sayılı İş Kanunu Internal Passing Juice
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Internal Passing Juice
Yıllık Ücretli İzin Internal Passing Juice
İşçilik Maliyetleri Internal Passing Juice
Kıdem Tazminatı Internal Passing Juice
İhbar Tazminatı Internal Passing Juice
İş Sağlığı ve Güvenliği Internal Passing Juice
İPC ve Parasal Sınırlar Internal Passing Juice
İşçi Özlük Dosyası Internal Passing Juice
TEFE Katsayıları Internal Passing Juice
Beyanname Süreleri Internal Passing Juice
Form ve Dilekçeler Internal Passing Juice
EPDK Adına Ödenen Petrol Ve LPG Katılım Paylarının Gider Niteliği Internal Passing Juice
2015 Yılı Gelirlerinin Toplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Internal Passing Juice
Sanatçıların Vergi Tepkisi Internal Passing Juice
Sigorta Primi Teşvikinde 10 İşçi Sınırı Kaldırıldı Internal Passing Juice
Tahakkuk Zamanaşımı ve Muhtemel Sorunlar Internal Passing Juice
2015 Yılı Konut Piyasası Analizi ve 2016 Yılı Beklentileri Internal Passing Juice
Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Faturalar ve Kur Farkı Hesaplaması Internal Passing Juice
Bankalara Borçlu Olanlar İçin Verilmiş İpotekli Taşınmazların Kanuni Takip Sonunda Üçüncü Kişi Veya Kurumlara Satışında Kurumlar Vergisi Ve KDV Internal Passing Juice
Yurtiçi ve Yurtdışı İştirak Kazançlarının Vergisel ve Muhasebesel Boyutu Internal Passing Juice
5225 Sayılı Kanun Mevzuatı Internal Passing Juice
5510 Sayılı Kanun Mevzuatı Internal Passing Juice
5746 Sayılı Kanun Mevzuatı Internal Passing Juice
Amortismanlar Internal Passing Juice
Anayasa Mahkemesi Kararları Internal Passing Juice
Asgari Geçim İndirimi / AGİ Internal Passing Juice
Asgari İşçilik Internal Passing Juice
Asgari Ücretler Internal Passing Juice
Bağımsız Denetim Internal Passing Juice
Başbakanlık Genelgeleri Internal Passing Juice
BDDK Mevzuatı Internal Passing Juice
Bilgi Edinme Mevzuatı Internal Passing Juice
Bilgiler Internal Passing Juice
Bilim Sanayi Mevzuatı Internal Passing Juice
Bireysel Emeklilik Internal Passing Juice
Borçlar Kanunu Mevzuatı Internal Passing Juice
Çevre Mevzuatı Internal Passing Juice
ÇSGB Mevzuatı Internal Passing Juice
Danıştay Kararları Internal Passing Juice
Defterler Internal Passing Juice
Dernekler Mevzuatı Internal Passing Juice
Diğer Mevzuat Internal Passing Juice
DTM Mevzuatı Internal Passing Juice
Duyurular Internal Passing Juice
e-Beyanname Internal Passing Juice
e-Bildirge Internal Passing Juice
e-Defter Internal Passing Juice
e-Fatura Internal Passing Juice
e-İmza Internal Passing Juice
Enflasyon Muhasebesi Internal Passing Juice
Engelli Mevzuatı Internal Passing Juice
Fatura / İrsaliye / Adisyon Internal Passing Juice
Finansal Kiralama – Faktoring – İkrazatçılık – Leasing Internal Passing Juice
Genel Internal Passing Juice
Genel Sağlık Sigortası Internal Passing Juice
Gıda Bankacılığı Internal Passing Juice
Gümrük İthalat/İhracat Internal Passing Juice
Hazine Mevzuatı Internal Passing Juice
İnşaat Mevzuatı Internal Passing Juice
İş Kazası Mevzuatı Internal Passing Juice
İşçilik Maliyetleri Internal Passing Juice
İşkur Mevzuatı Internal Passing Juice
İşsizlik Sigortası Internal Passing Juice
Kadın İşçiler Internal Passing Juice
Kamu İhale Kanunu Mevzuatı Internal Passing Juice
Kanun Hükmünde Kararnameler Internal Passing Juice
Kara Para ve Mali Suç Internal Passing Juice
Kısa Kısa Internal Passing Juice
KKDF Tebliğleri Internal Passing Juice
KOBİ/KOSGEB Internal Passing Juice
Kooperatifler Internal Passing Juice
Kurumlar Vergisi Internal Passing Juice
M2 İnşaat Birim Maliyetleri Internal Passing Juice
Mali Tatil Mevzuatı Internal Passing Juice
Maliye Genelgeleri Internal Passing Juice
Manşet Internal Passing Juice
Meslek Standartları Internal Passing Juice
Mortgage (Tutsat) Internal Passing Juice
Müteahhitlik Mevzuatı Internal Passing Juice
Özel Finans Kur. Mevz. Internal Passing Juice
Özel Güvenlik Mevzuatı Internal Passing Juice
Özel İstihdam Büroları Internal Passing Juice
Para Kredi Koordinasyon Internal Passing Juice
Rehberler Internal Passing Juice
Rekabet Kurumu Internal Passing Juice
Sanatçıların Sigortalılığı Internal Passing Juice
Sayıştay Kararları Internal Passing Juice
SGK Internal Passing Juice
SGK Genelgeleri Internal Passing Juice
SGK Taban Tavan Internal Passing Juice
SGK Tebliğleri Internal Passing Juice
SGK Teşvikleri Internal Passing Juice
Sigortacılık Internal Passing Juice
Şirketler Mevzuatı Internal Passing Juice
SM-SMMM-YMM Mevzuatı Internal Passing Juice
SPK Mevzuatı Internal Passing Juice
TCMB Mevzuatı Internal Passing Juice
Teknoloji Internal Passing Juice
TMSK Internal Passing Juice
Transfer Fiyatlandırması Internal Passing Juice
TÜİK Mevzuatı Internal Passing Juice
Tüketici Mevzuatı Internal Passing Juice
Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı Internal Passing Juice
Tüzükler Internal Passing Juice
Ücretler Mevzuatı Internal Passing Juice
Uzlaşma Vergi/SGK Internal Passing Juice
Vakıflar Mevzuatı Internal Passing Juice
Vergi Internal Passing Juice
Vergi Kanunları Internal Passing Juice
Vergi Takvimi Internal Passing Juice
Vergisel Teşvikler Internal Passing Juice
Yabancı İşçi Internal Passing Juice
Yapı Denetimi Mevzuatı Internal Passing Juice
Yargıtay Kararları Internal Passing Juice
Yatırımlarda Devlet Yardımları/Destekler Internal Passing Juice
Yeni GVK Internal Passing Juice
Yeniden Değerleme Oranları Internal Passing Juice
Künye Internal Passing Juice
AGİ 2016 Internal Passing Juice
MTV 2016 Internal Passing Juice
Pratik Bilgiler 2016 Internal Passing Juice
Mali Müşavir Seti Internal Passing Juice
Personel Programı + İK Internal Passing Juice
Genel Muhasebe Programı Internal Passing Juice
Serbest Meslek Programı Internal Passing Juice
Sabit Kıymet Programı Internal Passing Juice
İşletme + Stok Programı Internal Passing Juice
Cari + Kasa Programı Internal Passing Juice
Kıdem İhbar Tazminatı Internal Passing Juice
Apartman Site Yönetim Internal Passing Juice
PDKS Programı Internal Passing Juice
AloHaber Mevzuat Alarmı External Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud şubat mevzuatı tebliğleri tarihli oku devamını ocak yorum mart yok
Keywords Consistency
Keyword Content Title Description Headings
mart 46
mevzuatı 30
yorum 28
yok 28
şubat 27

Usability

Url Domain : alomaliye.com
Length : 13
Favicon Great, your website has a favicon.
Printability We could not find a Print-Friendly CSS.
Language Good. Your declared language is tr.

Document

Doctype HTML 5
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity Errors : 225
Warnings : 144
Email Privacy Warning! At least one email address has been found in plain text. Your email address will be used for spam. Please consider one of these options:

1. Integrate a contact form on your site.
2. Make it difficult for spam bots by using an obfuscator: Email Address Obfuscator
Deprecated HTML
Deprecated tags Occurrences
<font> 2
<center> 3
Deprecated HTML tags are HTML tags that are no longer used. It is recommended that you remove or replace these tags because they are now considered obsolete.
Speed Tips
Excellent, your website doesn't use nested tables.
Your website is using inline styles.
Your website has too many CSS files (more than 4).
Your website has too many JS files (more than 6).
Your website does not take advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap Great, your website has an XML sitemap.

http://alomaliye.com/sitemap_index.xml
http://www.alomaliye.com/sitemap_index.xml
http://www.alomaliye.com/post-sitemap1.xml
http://www.alomaliye.com/post-sitemap2.xml
http://www.alomaliye.com/post-sitemap3.xml
http://www.alomaliye.com/post-sitemap4.xml
http://www.alomaliye.com/post-sitemap5.xml
http://www.alomaliye.com/post-sitemap6.xml
http://www.alomaliye.com/post-sitemap7.xml
http://www.alomaliye.com/post-sitemap8.xml
http://www.alomaliye.com/post-sitemap9.xml
http://www.alomaliye.com/page-sitemap.xml
http://www.alomaliye.com/product-sitemap.xml
http://www.alomaliye.com/category-sitemap.xml
http://www.alomaliye.com/post_tag-sitemap1.xml
http://www.alomaliye.com/post_tag-sitemap2.xml
Robots.txt http://alomaliye.com/robots.txt

Great, your website has a robots.txt file.
Analytics Great, your website has an analytics tool.

   Google Analytics

PageSpeed Insights

Analyzing...