Logo Website TestWebsite-test logo
← Click to update


Logo

cnm.mv

 Generated on March 07 2016 23:59 PM

Analyse again

36%Download PDF Report* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.


SEO Content

Title CNM – Channel News Maldives

Length : 27

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.
Description

Length : 0

Description is missing. It will tell search engines and potential visitors what your page is about. Keep it between 70 and 160 characters (spaces included).

Note: Google sometimes chooses not display the description you put in here, but rather shows a part of your page text that it seems relevant to the users search query..
Og Meta Properties Good, your page takes advantage of Og Properties. You can click the expand button below-right to see what it contains.

Property Content
url https://cnm.mv/
type article
title ފުރަތަމަ ސަފްހާ
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 0 0 0 0 0
Images We found 36 images on this web page.

34 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio Ratio : 5%

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content. Search engines these days are smart enough to figure out if a page is on-topic and interesting enough to get higher rankings in their search results.

Try to write a good article around 1500 words and check for grammar and spelling errors. As they say in the SEO world: "Content is King."
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe Great, there are no IFrames detected on this page.

URL Rewrite Good!
Underscores in the URLs We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
In-page links We found a total of 45 links including 0 link(s) to filesAnchor Type Juice
- External Passing Juice
- Internal Passing Juice
ENG Internal Passing Juice
  Internal Passing Juice
ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަށް ފާޑުކިޔައިގެން ބަޔަކު މަޝްހޫރުވާން އުޅޭ: ސުޒޭން Internal Passing Juice
މުލިއާގެ ކައިރިން ފެނުން ބޮމަކީ ސަރުކާރުގެ ރޭވުމެއްކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް! Internal Passing Juice
މަޝްވަރާގައި ރައީސް ޔާމީން އިންނަވައިގެން ނޫނީ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭނެ: މުސްތަފާ Internal Passing Juice
ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލާގައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި Internal Passing Juice
ރިޕޯޓު Internal Passing Juice
ބާތު ސޯލްޓާއެކު ދަތް އެޅުމުގެ މޫސުން އައީތަ؟ Internal Passing Juice
ޒީނަތްތެރިކުރަމުންދާ މާލޭގެ އަނެއް ފަރާތް! Internal Passing Juice
ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އައްޑޫ މޭޔަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ Internal Passing Juice
ހިޔާލު Internal Passing Juice
ހާމަ ކުރޭ! Internal Passing Juice
އާ ބޮންޑެޑް ވެއާ ހައުސް، މަސްތުވާތަކެއްޗަށް އިތުރު ދޮރެއް! Internal Passing Juice
މުނިފޫހިފިލުވުން Internal Passing Juice
"ސްޓުޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ"ގެ ދެވަނަ ބައެއް ނެރޭނެ Internal Passing Juice
ވަކިވެ ދިޔަޔަސް Internal Passing Juice
ވަކިވެ ދިޔަޔަސް Internal Passing Juice
މިނިމަހަށް ދެވިހިފާ ޑްރަގްސް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާކަން އެނގިފައެއް ނެތް: ޕޮލިސް Internal Passing Juice
ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަނީ Internal Passing Juice
ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ސަރުކާރާއެކު ކުރަން ޖެހޭ މަޝަވަރާއެއް ނޯންނާނެ: އެމްޑީޕީ Internal Passing Juice
ހަބަރު Internal Passing Juice
ނިހާނު ތިން ދައުވާއަށް އިންކާރު، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި Internal Passing Juice
ފޭޑި Internal Passing Juice
މާހިރުގެ ދަތުރު، ހިތްދަތިކަމުން އުފާވެރިކަމަށް! Internal Passing Juice
ނިދަން އުނދަގޫވޭތަ؟ ޔޯގާ ހެދުމުން ހައްލުވެދާނެ! Internal Passing Juice
ކެޝިއު ޗިކެން ޕާސްތާ Internal Passing Juice
ވަރީގެ ސަބަބުން ކުދިންގެ ކިޔެވުމަށް ހުރަސް އެޅޭ: ދިރާސާ Internal Passing Juice
ގަމީރާގެ ބުރަ މަސައްކަތަށް އަނެއްކާވެސް ހިތްވަރެއް! Internal Passing Juice
ވިޔަފާރި Internal Passing Juice
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ފްލޭޝް ސޭލް - 50 ޑޮލަރަށް މެލޭޝިއާއަށް! Internal Passing Juice
ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން އެޕަލް ދިފާއުކޮށްފި Internal Passing Juice
ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު 7 އިންސައްތައިން ކުރިއެރުވުމަށް ޓާގެޓް ކަނޑައަޅައިފި Internal Passing Juice
ކޮރަޕްޝަން ސާބިތުވި ޗައިނާގެ ތިން ލައްކަ އޮފިޝަލުންނަށް އަދަބު ދީފި Internal Passing Juice
ކުޅިވަރު Internal Passing Juice
ޓީރެކްސް އެކަޑެމީ އަދި ދަ ގޭންގްގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި Internal Passing Juice
ފުލުހުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފަންނު ސްޓޭޝަންގެ އޭ ޓީމަށް Internal Passing Juice
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް މި މަހުގެ 30 ގައި Internal Passing Juice
ދުނިޔެ Internal Passing Juice
ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ލަންކާގައި އަލުން ތަންފީޒު ކުރަނީ Internal Passing Juice
ރޭޕް ކުރަން އުޅުމުން އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު ގެއެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ފުންމާލައި ސަލާމަތްވެއްޖެ Internal Passing Juice
އެއިޑްސް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނި ލަންކާ ކުއްޖާ ދާނެ ސްކޫލެއް ހަމަޖައްސައިފި Internal Passing Juice
ސިޑްނީ ފެކްޓްރީއެއްގައި ހުރި ހަތިޔާރު އެޅި މީހަކު ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ Internal Passing Juice
[email protected] Internal Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud މަޝްހޫރުވާން ސުޒޭން ގައުމީ ރައީސް އުޅޭ ކޯޗަށް ބަޔަކު ފާޑުކިޔައިގެން އޯޑިއޯއެއް ޓީމުގެ
Keywords Consistency
Keyword Content Title Description Headings
ޓީމުގެ 5
ކޯޗަށް 5
ރައީސް 5
ފާޑުކިޔައިގެން 5
ބަޔަކު 5

Usability

Url Domain : cnm.mv
Length : 6
Favicon Great, your website has a favicon.
Printability We could not find a Print-Friendly CSS.
Language Good. Your declared language is dv.

Document

Doctype HTML 5
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity Errors : 45
Warnings : 0
Email Privacy Great! No email address has been found as plain text!
Deprecated HTML Great! We haven't found any deprecated HTML tags.
Speed Tips
Excellent, your website doesn't use nested tables.
Your website is using inline styles.
Your website has too many CSS files (more than 4).
Your website has too many JS files (more than 6).
Your website does not take advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap Missing

Your website does not have an XML sitemap - to make it easier for search engines to find your pages it is wise to generate a sitemap.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more efficiently.

Go here to know more on how to set this up: http://www.sitemaps.org/protocol.html

If you have a lot of pages (up to 500 pages is free) you can auto generate them here: https://www.xml-sitemaps.com
Robots.txt Missing

Your website doesn't have a robots.txt file - this can be problematic.

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

For more information on how to do this: www.robotstxt.org
Analytics Great, your website has an analytics tool.

   Google Analytics

PageSpeed Insights

44 / 100    Speed
  Should Fix:
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutes)
 • https://js-agent.newrelic.com/nr-885.min.js (60 minutes)
 • https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.4 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js?ver=3.51.0-2014.06.20 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.4 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/goodbye-captcha/assets/public/scripts/gdbc-public.js?ver=2.2.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=4.9.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=4.9.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/css/ldc-lite.css?ver=1.0.0 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/images/down.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/images/up.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js?ver=4.4.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/social-pug/assets/css/style-frontend.css?ver=4.4.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/social-pug/assets/js/front-end.js?ver=4.4.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/font-awesome.min.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/fontello/css/fontello.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/main.min.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/fonts/MV_Faseyha.otf (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/fonts/MvEamaanXP.ttf (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/above-the-fold.min.js?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/jquery.timeago.js (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/main.min.js?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/style.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2015/09/lg45.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2015/09/lg90.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/02/sonee_cap.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12316590_1152728658088902_6105965963752836111_n-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12782069_824696184343811_1063655479_n-100x83.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12782485_826524844160945_1154710555_n-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12782485_826524844160945_1154710555_n-700x467.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12784585_826517894161640_543255479_n-700x467.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12801702_10205619122708652_5626413773258396435_n2-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12801702_10205619122708652_5626413773258396435_n2.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/1457324427_rape-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/1457324427_rape.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/1510894_1719359281630465_7319905674811261795_n-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/317E7D7B00000578-3461470-image-a-86_1456292853892-100x66.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/317E7D7B00000578-3461470-image-a-86_1456292853892.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/4768-400x240.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/4768.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/88548731_boy-1-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/88548731_boy-1.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/88612713_8620e42a-5b1a-4b43-b1d2-174c6925fd83-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/Bath-Salts-Being-Used-as-008-400x240.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/Bath-Salts-Being-Used-as-008.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/China-Yuan_CNNPH-100x60.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/China-Yuan_CNNPH-700x420.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/ali-1-400x267.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/ali-1.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/baagir-1-100x78.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/baagir-1.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/bath-saltsss-100x56.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/bath-saltsss.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/cashew-chicken-pasta-3-100x68.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/cashew-chicken-pasta-3.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/china-crackdown-corruption-100x52.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/dhirag_cnm.gif (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/dsc1137-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/e-100x71.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/img_460-400x222.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/img_460-700x389.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/l_4208-100x65.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/l_4208.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/musthafa-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/musthafa-700x468.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/neeg-100x87.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/neeg-690x600.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/s-3-100x54.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/soty-story-fb_647_030616112515-100x62.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/ss-3-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/suzein-100x66.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/suzein-400x265.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/suzein-700x464.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/t1larg.sleep_.yoga_.ts_-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/t1larg.sleep_.yoga_.ts_.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/uu-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/uu-700x394.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/xx-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/xx.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/custom-c8f39a63db.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/main-c8f39a63db.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/media-c8f39a63db.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/wpml-c8f39a63db.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.4.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.4.2 (4 hours)
Show how to fix
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 7 blocking script resources and 13 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

Approximately 9% of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • https://cnm.mv/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3
 • https://cnm.mv/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/social-pug/assets/js/front-end.js?ver=4.4.2
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/goodbye-captcha/assets/public/scripts/gdbc-public.js?ver=2.2.2
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/above-the-fold.min.js?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/jquery.timeago.js
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.4
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/social-pug/assets/css/style-frontend.css?ver=4.4.2
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=4.9.2
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A400%2C400italic%2C500&ver=4.4.2
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/main.min.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/font-awesome.min.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/fontello/css/fontello.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/main-c8f39a63db.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/custom-c8f39a63db.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/media-c8f39a63db.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/wpml-c8f39a63db.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/style.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/css/ldc-lite.css?ver=1.0.0
Show how to fix
  Consider Fixing:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 22.4KiB (66% reduction).

 • Compressing https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42 could save 22.4KiB (66% reduction).
Show how to fix
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 1.2KiB (2% reduction).

 • Minifying https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/custom-c8f39a63db.css?ver=2.3.1 could save 611B (2% reduction) after compression.
 • Minifying https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/main.min.css?ver=2.3.1 could save 572B (2% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 1.6KiB (6% reduction).

 • Minifying https://cnm.mv/ could save 1.6KiB (6% reduction) after compression.
Show how to fix
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 44.6KiB (4% reduction).

 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/cashew-chicken-pasta-3.jpg could save 12.9KiB (11% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12801702_10205619122708652_5626413773258396435_n2.jpg could save 5.8KiB (4% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/Bath-Salts-Being-Used-as-008.jpg could save 3.1KiB (9% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/baagir-1.jpg could save 2.8KiB (5% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/neeg-690x600.jpg could save 2.1KiB (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12782485_826524844160945_1154710555_n-700x467.jpg could save 1.8KiB (2% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/musthafa-700x468.jpg could save 1.5KiB (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12784585_826517894161640_543255479_n-700x467.jpg could save 1.4KiB (2% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/uu-700x394.jpg could save 1.4KiB (2% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/317E7D7B00000578-3461470-image-a-86_1456292853892.jpg could save 1.3KiB (2% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/1457324427_rape.jpg could save 1.1KiB (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/suzein-700x464.jpg could save 952B (2% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/images/up.png could save 930B (68% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/4768-400x240.jpg could save 922B (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/images/down.png could save 907B (67% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/Bath-Salts-Being-Used-as-008-400x240.jpg could save 907B (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/4768.jpg could save 897B (2% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/ali-1.jpg could save 866B (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/xx.jpg could save 743B (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/suzein-400x265.jpg could save 695B (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/img_460-700x389.jpg could save 653B (2% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/ali-1-400x267.jpg could save 568B (4% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/l_4208-100x65.jpg could save 519B (10% reduction).
Show how to fix
  3 Passed Rules
Show details
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying JavaScript.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.


96 / 100    User Experience
  Consider Fixing:
Avoid plugins
Your page uses plugins, which prevents portions of your page from being used on many platforms. Find alternatives for plugin based content to increase compatibility.

Find alternatives for the following Flash plugins.

 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/02/medianet.swf (300 x 260) final.
Show how to fix
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.

The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <a href="https://cnm.mv/news/">ހަބަރު</a> and 4 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a id="next" href="#" class="next"></a> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <a id="prev" href="#" class="prev"></a> is close to 3 other tap targets final.
 • The tap target <a href="https://cnm.mv…n-ufaverikama/">މާހިރުގެ ދަތުރ…ުފާވެރިކަމަށް!</a> is close to 1 other tap targets.
Show how to fix
  4 Passed Rules
Show details
Avoid app install interstitials that hide content

Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.

Configure the viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size content to viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Use legible font sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.


34 / 100    Speed
  Should Fix:
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutes)
 • https://js-agent.newrelic.com/nr-885.min.js (60 minutes)
 • https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.4 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js?ver=3.51.0-2014.06.20 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.4 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/goodbye-captcha/assets/public/scripts/gdbc-public.js?ver=2.2.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=4.9.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=4.9.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/css/ldc-lite.css?ver=1.0.0 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/images/down.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/images/up.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js?ver=4.4.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/social-pug/assets/css/style-frontend.css?ver=4.4.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/social-pug/assets/js/front-end.js?ver=4.4.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/font-awesome.min.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/fontello/css/fontello.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/main.min.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/fonts/MV_Faseyha.otf (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/fonts/MvEamaanXP.ttf (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/above-the-fold.min.js?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/jquery.timeago.js (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/main.min.js?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/style.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2015/09/lg45.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/02/sonee_cap.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12316590_1152728658088902_6105965963752836111_n-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12782069_824696184343811_1063655479_n-100x83.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12782485_826524844160945_1154710555_n-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12782485_826524844160945_1154710555_n-700x467.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12784585_826517894161640_543255479_n-700x467.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12801702_10205619122708652_5626413773258396435_n2-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12801702_10205619122708652_5626413773258396435_n2.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/1457324427_rape-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/1457324427_rape.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/1510894_1719359281630465_7319905674811261795_n-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/317E7D7B00000578-3461470-image-a-86_1456292853892-100x66.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/317E7D7B00000578-3461470-image-a-86_1456292853892.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/4768-400x240.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/4768.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/88548731_boy-1-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/88548731_boy-1.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/88612713_8620e42a-5b1a-4b43-b1d2-174c6925fd83-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/Bath-Salts-Being-Used-as-008-400x240.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/Bath-Salts-Being-Used-as-008.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/China-Yuan_CNNPH-100x60.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/China-Yuan_CNNPH-700x420.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/ali-1-400x267.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/ali-1.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/baagir-1-100x78.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/baagir-1.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/bath-saltsss-100x56.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/bath-saltsss.png (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/cashew-chicken-pasta-3-100x68.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/cashew-chicken-pasta-3.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/china-crackdown-corruption-100x52.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/dhirag_cnm.gif (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/dsc1137-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/e-100x71.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/img_460-400x222.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/img_460-700x389.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/l_4208-100x65.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/l_4208.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/musthafa-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/musthafa-700x468.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/neeg-100x87.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/neeg-690x600.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/s-3-100x54.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/soty-story-fb_647_030616112515-100x62.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/ss-3-100x67.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/suzein-100x66.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/suzein-400x265.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/suzein-700x464.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/t1larg.sleep_.yoga_.ts_-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/t1larg.sleep_.yoga_.ts_.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/uu-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/uu-700x394.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/xx-100x56.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/xx.jpg (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/custom-c8f39a63db.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/main-c8f39a63db.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/media-c8f39a63db.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/wpml-c8f39a63db.css?ver=2.3.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.4.2 (4 hours)
 • https://cnm.mv/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.4.2 (4 hours)
Show how to fix
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 7 blocking script resources and 13 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

Approximately 19% of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • https://cnm.mv/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3
 • https://cnm.mv/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/social-pug/assets/js/front-end.js?ver=4.4.2
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/goodbye-captcha/assets/public/scripts/gdbc-public.js?ver=2.2.2
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/above-the-fold.min.js?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/jquery.timeago.js
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/js/jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.4
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/social-pug/assets/css/style-frontend.css?ver=4.4.2
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=4.9.2
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A400%2C400italic%2C500&ver=4.4.2
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/main.min.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/font-awesome.min.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/fontello/css/fontello.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/main-c8f39a63db.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/custom-c8f39a63db.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/media-c8f39a63db.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/wpml-c8f39a63db.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/style.css?ver=2.3.1
 • https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/css/ldc-lite.css?ver=1.0.0
Show how to fix
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 1.3MiB (70% reduction).

 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/China-Yuan_CNNPH-700x420.png could save 476.1KiB (93% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12801702_10205619122708652_5626413773258396435_n2.jpg could save 143.3KiB (97% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/cashew-chicken-pasta-3.jpg could save 123.9KiB (96% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/neeg-690x600.jpg could save 92.3KiB (95% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12784585_826517894161640_543255479_n-700x467.jpg could save 72.7KiB (96% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/musthafa-700x468.jpg could save 72.6KiB (95% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/317E7D7B00000578-3461470-image-a-86_1456292853892.jpg could save 69.1KiB (94% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/4768.jpg could save 66.7KiB (94% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/baagir-1.jpg could save 62.1KiB (93% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/1457324427_rape.jpg could save 49.7KiB (93% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/img_460-700x389.jpg could save 40.5KiB (94% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/88548731_boy-1.jpg could save 36.3KiB (91% reduction).
 • Compressing and resizing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/t1larg.sleep_.yoga_.ts_.jpg could save 35.2KiB (93% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/Bath-Salts-Being-Used-as-008.jpg could save 3.1KiB (9% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/12782485_826524844160945_1154710555_n-700x467.jpg could save 1.8KiB (2% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/uu-700x394.jpg could save 1.4KiB (2% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/suzein-700x464.jpg could save 952B (2% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/images/up.png could save 930B (68% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/4768-400x240.jpg could save 922B (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/plugins/like-dislike-counter-for-posts-pages-and-comments/images/down.png could save 907B (67% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/Bath-Salts-Being-Used-as-008-400x240.jpg could save 907B (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/ali-1.jpg could save 866B (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/xx.jpg could save 743B (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/suzein-400x265.jpg could save 695B (3% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/ali-1-400x267.jpg could save 568B (4% reduction).
 • Losslessly compressing https://cnm.mv/wp-content/uploads/2016/03/l_4208-100x65.jpg could save 519B (10% reduction).
Show how to fix
  Consider Fixing:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 22.4KiB (66% reduction).

 • Compressing https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42 could save 22.4KiB (66% reduction).
Show how to fix
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 1.2KiB (2% reduction).

 • Minifying https://cnm.mv/wp-content/uploads/wp-less/dt-the7/css/custom-c8f39a63db.css?ver=2.3.1 could save 611B (2% reduction) after compression.
 • Minifying https://cnm.mv/wp-content/themes/dt-the7/css/main.min.css?ver=2.3.1 could save 572B (2% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 1.6KiB (6% reduction).

 • Minifying https://cnm.mv/ could save 1.6KiB (6% reduction) after compression.
Show how to fix
  3 Passed Rules
Show details
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Minify JavaScript

Your JavaScript content is minified. Learn more about minifying JavaScript.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.