Logo Website TestWebsite-test logo
← Click to update


Logo

difi.no

 Generated on February 13 2016 13:03 PM

Analyse again

64%Download PDF Report* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.


SEO Content

Title Difi.no | Vi utvikler offentlig sektor

Length : 38

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.
Description Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring.

Length : 222

Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included).
Og Meta Properties This page does not take advantage of Og Properties. When people share or like your page, it is great to have good Og properties. Otherwise, they will just see a link to your website.

In case of Facebook or Twitter this is how you get started:

Facebook: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters

Twitter: https://dev.twitter.com/cards/getting-started
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 28 0 0 0 0
 • [H1] Difi utvikler offentlig sektor
 • [H2] Sekundærmeny
 • [H2] Søkeskjema
 • [H2] Innhold
 • [H2] Merkevarebygging
 • [H2] Kampanje
 • [H2] Tidstyvinnsatsen har gitt resultater
 • [H2] Snart sendes all post fra det offentlige digitalt
 • [H2] Aktuelle tema
 • [H2] Nyeste rapporter og undersøkelser
 • [H2] Forprosjektrapport - Evaluering av prosjektet "Fjerne tidstyver"
 • [H2] Statlig styring av kommunene. En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 1999-2015
 • [H2] Evaluering av Utdanningsdirektoratet
 • [H2] Kurs og arrangementer
 • [H2] Sats-kafé: Arbeidsgivers styringsrett
 • [H2] Opent møte om pilot for meldingsutveksling i offentleg sektor
 • [H2] Frukostseminar: Utdeling av Statens klarspråkspris 2015
 • [H2] Styring og ledelse av anskaffelser: Kurs 1
 • [H2] EU/EØS frokostseminar: Hvordan ivareta norske interesser i møtet med ESA?
 • [H2] Nyheter
 • [H2] Difi ryddar i det digitale kontaktregisteret
 • [H2] Er du klar til å ta imot?
 • [H2] Tidstyvinnsatsen har gitt resultater
 • [H2] Blogg and twitter
 • [H2] Blogg
 • [H2] Staten må våge å slippe taket
 • [H2] Brukerne er vår fremste ressurs – bruk dem i forvaltningsutviklingen
 • [H2] Endelig er informasjonssikkerhet gøy!
 • [H2] Difi_no på Twitter
Images We found 12 images on this web page.

2 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio Ratio : 23%

Awesome! This page's ratio of text to HTML code is higher than 15, but lower than 25 percent.
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe Great, there are no IFrames detected on this page.

URL Rewrite Good!
Underscores in the URLs We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
In-page links We found a total of 235 links including 0 link(s) to filesAnchor Type Juice
Hopp til hovedinnhold Internal Passing Juice
Søk Internal Passing Juice
Kontakt oss Internal Passing Juice
About Difi Internal Passing Juice
Sámegiella Internal Passing Juice
Veiledning Internal Passing Juice
IKT og digitalisering Internal Passing Juice
Digital postkasse Internal Passing Juice
ID-porten Internal Passing Juice
Korleis ta i bruk ID-porten? Internal Passing Juice
Planlegging Internal Passing Juice
Test Internal Passing Juice
Produksjonssetting Internal Passing Juice
Kontaktregister til innbyggere Internal Passing Juice
Hvordan ta i bruk kontaktregisteret Internal Passing Juice
Planlegging Internal Passing Juice
Test Internal Passing Juice
Produksjonssetting Internal Passing Juice
Regelverk for digital kommunikasjon Internal Passing Juice
Medfinansiering av digitaliseringsprosjekt Internal Passing Juice
Slik søker du Internal Passing Juice
Digitaliseringsrådet Internal Passing Juice
Melde inn prosjekt Internal Passing Juice
Dokumentasjon i ulike prosjektfaser Internal Passing Juice
Skate Internal Passing Juice
Åpne data Internal Passing Juice
IT-arkitektur Internal Passing Juice
Standarder Internal Passing Juice
Bruksområder Internal Passing Juice
Standardiseringsrådet Internal Passing Juice
Møter i standardiseringsrådet Internal Passing Juice
Kvalitet på nett Internal Passing Juice
Offentleg elektronisk postjournal (OEP) Internal Passing Juice
Vegvisaren Noreg.no Internal Passing Juice
CEF Digital Internal Passing Juice
Tjenesteområder Internal Passing Juice
Om CEF Digital Internal Passing Juice
E-sens Internal Passing Juice
Universell utforming Internal Passing Juice
Informasjonssikkerhet Internal Passing Juice
Veiledere Internal Passing Juice
Kompetanse- og kulturutvikling Internal Passing Juice
Hva Internal Passing Juice
Hvorfor Internal Passing Juice
Hvordan Internal Passing Juice
Sikkerhetsstandarder Internal Passing Juice
NIFS - Nettverk for informasjonssikkerhet Internal Passing Juice
Nyhetsbrev Internal Passing Juice
Innovasjon Internal Passing Juice
Innovasjonsprisen Internal Passing Juice
Lær av andre Internal Passing Juice
Verktøy og metoder Internal Passing Juice
Hva er innovasjon? Internal Passing Juice
Feiltrinn-konferansen Internal Passing Juice
Arbeidet vårt Internal Passing Juice
Nettverk for innovasjon Internal Passing Juice
Offentlige anskaffelser Internal Passing Juice
Tidstyver Internal Passing Juice
Hva er en tidstyv? Internal Passing Juice
Tidstyvdatabasen, verktøy og metoder Internal Passing Juice
Starte opp Internal Passing Juice
Identifisere Internal Passing Juice
Bearbeide innsikt Internal Passing Juice
Gjennomføre tiltak Internal Passing Juice
Evaluere effekter Internal Passing Juice
Lær av andre Internal Passing Juice
Erfaringsseminar Internal Passing Juice
Oversikter og rapporter Internal Passing Juice
Tidstyver bak skranken Internal Passing Juice
Tidstyver foran skranken Internal Passing Juice
Tverrgående utfordringer Internal Passing Juice
IKT-utfordringer Internal Passing Juice
Følg tidstyvarbeidet Internal Passing Juice
Prosjektveiviseren Internal Passing Juice
Kompetanse- og organisasjonsutvikling Internal Passing Juice
Læring på nett Internal Passing Juice
Felles læringsplattform i staten Internal Passing Juice
Difis rolle Internal Passing Juice
Ledelsesutvikling Internal Passing Juice
Medarbeiderutvikling Internal Passing Juice
Kompetansemidler Internal Passing Juice
Avant - medarbeiderundersøkelser Internal Passing Juice
Om Avant Internal Passing Juice
Avant-modellen Internal Passing Juice
Gode prosesser med Avant Internal Passing Juice
Prosessveileder for Avant Internal Passing Juice
Beslutte Internal Passing Juice
Roller og ansvar Internal Passing Juice
Forberede Internal Passing Juice
Roller og ansvar Internal Passing Juice
Måle Internal Passing Juice
Roller og ansvar Internal Passing Juice
Formidle Internal Passing Juice
Roller og ansvar Internal Passing Juice
Forstå Internal Passing Juice
Roller og ansvar Internal Passing Juice
Utvikle Internal Passing Juice
Roller og ansvar Internal Passing Juice
CAF - egenevalueringsverktøy Internal Passing Juice
Organisering av statsforvaltningen Internal Passing Juice
Klart språk og brukerretting Internal Passing Juice
Klart lovspråk Internal Passing Juice
Klart språk Internal Passing Juice
Brukarretting Internal Passing Juice
Kunnskap og metode Internal Passing Juice
Sosiale medier Internal Passing Juice
Traineeprogrammet Internal Passing Juice
Rapporter og undersøkelser Internal Passing Juice
Rapporter Internal Passing Juice
Statistikk og undersøkelser Internal Passing Juice
Innbyggerundersøkelsen 2015 Internal Passing Juice
Hva mener innbyggerne? Internal Passing Juice
Å bo i kommunen Internal Passing Juice
Arbeid og utdanning Internal Passing Juice
Deg og din husstand Internal Passing Juice
Handel og service Internal Passing Juice
Helse og sosial støtte Internal Passing Juice
Kultur og idrett Internal Passing Juice
Natur og miljø Internal Passing Juice
Oppvekst Internal Passing Juice
Pleie og omsorg Internal Passing Juice
Renovasjon Internal Passing Juice
Samferdsel Internal Passing Juice
Tilhørighet Internal Passing Juice
Trygghet Internal Passing Juice
Statens tjenester Internal Passing Juice
Forholdet til politikere og administrasjon Internal Passing Juice
Klage og diskriminering Internal Passing Juice
Kommunale og fylkeskommunale tjenester Internal Passing Juice
Kriminalitetsbekjempelse Internal Passing Juice
Myndighetens ivaretagelse av nasjonale oppgaver Internal Passing Juice
Nettbaserte løsninger Internal Passing Juice
Om de som har svart Internal Passing Juice
Påstander om det offentlige Internal Passing Juice
Tilfredshet med å bo i norge og kommunen Internal Passing Juice
Hva mener brukerne? Internal Passing Juice
Folkebibliotek Internal Passing Juice
Fastlege Internal Passing Juice
Barnehage Internal Passing Juice
Den norske kirke Internal Passing Juice
Helsestasjon Internal Passing Juice
Universitet Internal Passing Juice
Sykehus Internal Passing Juice
SFO Internal Passing Juice
Høgskole Internal Passing Juice
Hjemmesykepleie Internal Passing Juice
Omsorgsbolig Internal Passing Juice
Lånekassen Internal Passing Juice
Legevakt Internal Passing Juice
Sykehjem Internal Passing Juice
Grunnskole Internal Passing Juice
Videregående skole Internal Passing Juice
Tollvesenet Internal Passing Juice
Politi Internal Passing Juice
Hjemmehjelp Internal Passing Juice
Skatteetaten Internal Passing Juice
Statens vegvesen Internal Passing Juice
NAV Internal Passing Juice
Plan- og bygningskontoret Internal Passing Juice
Spørreskjema Internal Passing Juice
Data Internal Passing Juice
Arkiv Internal Passing Juice
Om undersøkelsen Internal Passing Juice
Delhistorier - hva mener brukerne? Internal Passing Juice
Delhistorier - hva mener innbyggerne? Internal Passing Juice
Gjesteartikkel: Hva påvirker innbyggernes tilfredshet med velferdstjenestene? Internal Passing Juice
Gjesteartikkel: Likeverdige tjenester for alle borgere Internal Passing Juice
Gjesteartikkel: Nesten halve befolkningen mener at det foregår korrupsjon i det offentlige Internal Passing Juice
Medarbeiderundersøkelsen i staten Internal Passing Juice
Nøkkeltall om digitalisering Internal Passing Juice
Status digitalisering i offentlig sektor Internal Passing Juice
Brukerorientering Internal Passing Juice
Fellesløsninger Internal Passing Juice
Tjenester Internal Passing Juice
Nasjonale og internasjonale undersøkingar Internal Passing Juice
Kunnskap om digitale brukarar Internal Passing Juice
Resultater fra Kvalitet på nett Internal Passing Juice
Difis brukerundersøkingar Internal Passing Juice
Offentlige anskaffelser Internal Passing Juice
Kurs og arrangementer Internal Passing Juice
Difis opplæringstilbud Internal Passing Juice
For ledere Internal Passing Juice
For medarbeidere Internal Passing Juice
Kommende arrangementer Internal Passing Juice
Presentasjoner og nett-TV Internal Passing Juice
Digitaliseringskonferansen Internal Passing Juice
Digitaliseringsprisen Internal Passing Juice
Anskaffelseskonferansen Internal Passing Juice
Program Internal Passing Juice
Anskaffelsesprisen Internal Passing Juice
Forvaltningskonferansen Internal Passing Juice
Om Difi Internal Passing Juice
Difis ansvarsområder Internal Passing Juice
Tilsyn for universell utforming av IKT Internal Passing Juice
Ansatte Internal Passing Juice
Jobbe i Difi Internal Passing Juice
Organisasjon og ledelse Internal Passing Juice
Ledelsen Internal Passing Juice
Organisasjonskart Internal Passing Juice
For pressen Internal Passing Juice
Debattinnlegg Internal Passing Juice
Nyhetsarkiv Internal Passing Juice
Offentleg postjournal for Difi Internal Passing Juice
Bloggen #bedreforvaltning Internal Passing Juice
Forprosjektrapport - Evaluering av prosjektet "Fjerne tidstyver" Internal Passing Juice
Brukerretting og brukermedvirkning Internal Passing Juice
Ledelse Internal Passing Juice
Organisering Internal Passing Juice
Statlig styring av kommunene. En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 1999-2015 Internal Passing Juice
Styring Internal Passing Juice
Tilsyn Internal Passing Juice
Evaluering av Utdanningsdirektoratet Internal Passing Juice
Samordning Internal Passing Juice
Se alle rapporter og undersøkelser » Internal Passing Juice
Sats-kafé: Arbeidsgivers styringsrett Internal Passing Juice
Opent møte om pilot for meldingsutveksling i offentleg sektor Internal Passing Juice
Frukostseminar: Utdeling av Statens klarspråkspris 2015 Internal Passing Juice
Styring og ledelse av anskaffelser: Kurs 1 Internal Passing Juice
EU/EØS frokostseminar: Hvordan ivareta norske interesser i møtet med ESA? Internal Passing Juice
Se kommende kurs og arrangementer » Internal Passing Juice
Difi ryddar i det digitale kontaktregisteret Internal Passing Juice
Er du klar til å ta imot? Internal Passing Juice
Tidstyvinnsatsen har gitt resultater Internal Passing Juice
Se alle nyheter » Internal Passing Juice
Staten må våge å slippe taket Internal Passing Juice
Byråkratiet Internal Passing Juice
Samordning Internal Passing Juice
Brukerne er vår fremste ressurs – bruk dem i forvaltningsutviklingen Internal Passing Juice
Anskaffelser Internal Passing Juice
Digitalisering Internal Passing Juice
Innovasjon Internal Passing Juice
Endelig er informasjonssikkerhet gøy! Internal Passing Juice
Se twitterfeed » Internal Passing Juice
Difis nettsteder Internal Passing Juice
Informasjonskapsler og personvern Internal Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud med profilen hva til difi det fra twitter har tweets
Keywords Consistency
Keyword Content Title Description Headings
twitter 39
til 31
har 18
profilen 14
med 14

Usability

Url Domain : difi.no
Length : 7
Favicon Great, your website has a favicon.
Printability Great. We have found a Print-Friendly CSS.
Language Good. Your declared language is nb.

Document

Doctype HTML 5
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity Errors : 0
Warnings : 1
Email Privacy Warning! At least one email address has been found in plain text. Your email address will be used for spam. Please consider one of these options:

1. Integrate a contact form on your site.
2. Make it difficult for spam bots by using an obfuscator: Email Address Obfuscator
Deprecated HTML Great! We haven't found any deprecated HTML tags.
Speed Tips
Excellent, your website doesn't use nested tables.
Perfect. No inline css has been found in HTML tags!
Great, your website has a few CSS files.
Your website has too many JS files (more than 6).
Your website does not take advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap Missing

Your website does not have an XML sitemap - to make it easier for search engines to find your pages it is wise to generate a sitemap.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more efficiently.

Go here to know more on how to set this up: http://www.sitemaps.org/protocol.html

If you have a lot of pages (up to 500 pages is free) you can auto generate them here: https://www.xml-sitemaps.com
Robots.txt http://difi.no/robots.txt

Great, your website has a robots.txt file.
Analytics Great, your website has an analytics tool.

   Google Analytics
   PIWIK

PageSpeed Insights

73 / 100    Speed
  Should Fix:
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 3 blocking script resources and 2 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_UWQINlriydSoeSiGQxToOUdv493zEa7dpsXC1OtYlZU.js
 • http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_8Ei-n6-4HrK-3ulLNhJ6oeg-H_EWoPwmN1y4Di4QXwg.js
 • http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_gob36DFwOK_rlnn3JJ7Q0u5iA-izy-S0yv3orGVdIuo.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • http://www.difi.no/_style/site/difino/style.css?v=1.03
 • http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700,800%7COpen+Sans+Condensed:300,700%7CSource+Sans+Pro:200,300,regular,600,700,900%7CInconsolata:400,regular,600,700,900&subset=latin-ext,vietnamese,latin
Show how to fix
  Consider Fixing:
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-bw.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-gray.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-green.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-logo-small.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi_search.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/lib/bootstrap3/js/bootstrap.js (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/lib/jquery/jquery-1.11.1.min.js (expiration not specified)
 • http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 hours)
 • http://stat.difi.no/piwik.js (2 days)
Show how to fix
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 10.3KiB (19% reduction).

 • Minifying http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_UWQINlriydSoeSiGQxToOUdv493zEa7dpsXC1OtYlZU.js could save 4.8KiB (15% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.difi.no/_style/lib/bootstrap3/js/bootstrap.js could save 2.8KiB (24% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_4E2ErZe_yWV1os98iSg97c-TicxNeooL-86kDNOnd5Q.js could save 1.8KiB (27% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_8Ei-n6-4HrK-3ulLNhJ6oeg-H_EWoPwmN1y4Di4QXwg.js could save 933B (28% reduction) after compression.
Show how to fix
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 33.4KiB (40% reduction).

 • Losslessly compressing https://pbs.twimg.com/profile_images/1123130744/IMG_0637_liten_normal.jpg could save 6.3KiB (89% reduction).
 • Losslessly compressing https://pbs.twimg.com/profile_images/260379783/HkoVidda_normal.JPG could save 5.5KiB (78% reduction).
 • Losslessly compressing https://pbs.twimg.com/profile_images/2599664678/yon3hd8cs5mbqgiyk85q_normal.jpeg could save 5.4KiB (76% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/sites/difino/files/styles/frontpage_campaign/public/kampanjefelt-tidstyv-blaa.png?itok=9mneBfYR could save 4.9KiB (69% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-bw.png could save 3.1KiB (35% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-green.png could save 2.8KiB (38% reduction).
 • Losslessly compressing https://www.difi.no/modules/contrib/difi_ckeditor_widgets/plugins/difibutton/img/id-porten.png could save 1.9KiB (23% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-gray.png could save 1.7KiB (31% reduction).
 • Losslessly compressing https://pbs.twimg.com/profile_images/618026833825542144/dyZ92k3V_normal.jpg could save 744B (43% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon.png could save 588B (10% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/sites/difino/files/styles/frontpage_campaign/public/kampanje-digital-postkasse.jpg?itok=GX-V_Ny7 could save 581B (4% reduction).
Show how to fix
  6 Passed Rules
Show details
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Enable compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Reduce server response time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.


98 / 100    User Experience
  Consider Fixing:
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.

The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <a href="http://twitter…/therealcursin">Se Twitter [email protected]</a> and 4 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="http://twitter…/therealcursin">Se Twitter [email protected]</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.twi…r.com/InnocoAS">Se Twitter pro…oAS på Twitter</a> and 15 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.dif…vernerklaering">Les mer om bru…vernerklæring.</a> is close to 2 other tap targets final.
Show how to fix
  5 Passed Rules
Show details
Avoid app install interstitials that hide content

Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.

Avoid plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure the viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size content to viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Use legible font sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.


84 / 100    Speed
  Consider Fixing:
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-bw.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-gray.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-green.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-logo.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi_search.png (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/lib/bootstrap3/js/bootstrap.js (expiration not specified)
 • http://www.difi.no/_style/lib/jquery/jquery-1.11.1.min.js (expiration not specified)
 • https://pbs.twimg.com/profile_images/2599664678/yon3hd8cs5mbqgiyk85q_normal.jpeg (expiration not specified)
 • http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 hours)
 • http://stat.difi.no/piwik.js (2 days)
Show how to fix
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 10.3KiB (19% reduction).

 • Minifying http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_UWQINlriydSoeSiGQxToOUdv493zEa7dpsXC1OtYlZU.js could save 4.8KiB (15% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.difi.no/_style/lib/bootstrap3/js/bootstrap.js could save 2.8KiB (24% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_4E2ErZe_yWV1os98iSg97c-TicxNeooL-86kDNOnd5Q.js could save 1.8KiB (27% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_8Ei-n6-4HrK-3ulLNhJ6oeg-H_EWoPwmN1y4Di4QXwg.js could save 933B (28% reduction) after compression.
Show how to fix
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 3 blocking script resources and 2 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_UWQINlriydSoeSiGQxToOUdv493zEa7dpsXC1OtYlZU.js
 • http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_8Ei-n6-4HrK-3ulLNhJ6oeg-H_EWoPwmN1y4Di4QXwg.js
 • http://www.difi.no/sites/difino/files/js/js_gob36DFwOK_rlnn3JJ7Q0u5iA-izy-S0yv3orGVdIuo.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • http://www.difi.no/_style/site/difino/style.css?v=1.03
 • http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700,800%7COpen+Sans+Condensed:300,700%7CSource+Sans+Pro:200,300,regular,600,700,900%7CInconsolata:400,regular,600,700,900&subset=latin-ext,vietnamese,latin
Show how to fix
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 38.5KiB (46% reduction).

 • Compressing and resizing https://www.difi.no/modules/contrib/difi_ckeditor_widgets/plugins/difibutton/img/id-porten.png could save 7KiB (86% reduction).
 • Losslessly compressing https://pbs.twimg.com/profile_images/1123130744/IMG_0637_liten_normal.jpg could save 6.3KiB (89% reduction).
 • Losslessly compressing https://pbs.twimg.com/profile_images/260379783/HkoVidda_normal.JPG could save 5.5KiB (78% reduction).
 • Losslessly compressing https://pbs.twimg.com/profile_images/2599664678/yon3hd8cs5mbqgiyk85q_normal.jpeg could save 5.4KiB (76% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/sites/difino/files/styles/frontpage_campaign/public/kampanjefelt-tidstyv-blaa.png?itok=9mneBfYR could save 4.9KiB (69% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-bw.png could save 3.1KiB (35% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-green.png could save 2.8KiB (38% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon-large-gray.png could save 1.7KiB (31% reduction).
 • Losslessly compressing https://pbs.twimg.com/profile_images/618026833825542144/dyZ92k3V_normal.jpg could save 744B (43% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/_style/design/difi3/img/difi-icon.png could save 588B (10% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.difi.no/sites/difino/files/styles/frontpage_campaign/public/kampanje-digital-postkasse.jpg?itok=GX-V_Ny7 could save 581B (4% reduction).
Show how to fix
  6 Passed Rules
Show details
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Enable compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Reduce server response time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.

Minify CSS

Your CSS is minified. Learn more about minifying CSS.

Minify HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.