Logo Website TestWebsite-test logo
← Click to update


Logo

e-gov.am

 Generated on March 31 2016 23:41 PM

Analyse again

48%Download PDF Report* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.


SEO Content

Title Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում | e-gov

Length : 56

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.
Description

Length : 0

Description is missing. It will tell search engines and potential visitors what your page is about. Keep it between 70 and 160 characters (spaces included).

Note: Google sometimes chooses not display the description you put in here, but rather shows a part of your page text that it seems relevant to the users search query..
Og Meta Properties This page does not take advantage of Og Properties. When people share or like your page, it is great to have good Og properties. Otherwise, they will just see a link to your website.

In case of Facebook or Twitter this is how you get started:

Facebook: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters

Twitter: https://dev.twitter.com/cards/getting-started
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 1 26 0 30 0
 • [H1] Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում | e-gov
 • [H2] Բարի գալուստ www.e-gov.am: Այս կայքի նպատակն է մեկտեղել Հայաստանի Հանրապետության պետական գերատեսչությունների էլեկտրոնային կառավարման բոլոր գործիքներն ու տվյալների հիմնապաշարները եւ հարմարավետ միջավայր ստեղծել դրանց օգտագործման համար:
 • [H3] Գրեք նամակ կառավարությանը
 • [H3] Հետեւեք Ձեր նամակի ընթացքին
 • [H3] Կառավարության որոշումներ
 • [H3] Վարչապետի որոշումներ
 • [H3] Կառավարության նիստի օրակարգ
 • [H3] Լիցենզիաների հայտերի ընդունման համակարգ
 • [H3] Լիցենզավորված անձանց հաշվետվություններ
 • [H3] Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգ
 • [H3] Անշարժ գույքի կադաստրի էլեկտրոնային համակարգ
 • [H3] Ներկայացված դիմումի ընթացքին հետևելու հնարավորություն
 • [H3] Կազմակերպությունների էլեկտրոնային գրանցում
 • [H3] Դատական տեղեկատվական համակարգ
 • [H3] Ինտերնետով հրապարակային ծանուցում
 • [H3] Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահ
 • [H3] ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից իրականացված վերահսկողության արդյունքներ
 • [H3] Մեկ անձից կատարվող գնումներ
 • [H3] ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում
 • [H3] Ինտերակտիվ բյուջե
 • [H3] Հարկային հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ
 • [H3] Մտավոր սեփականության գործակալության էլեկտրոնային հայտերի ընդունման համակարգ
 • [H3] Մտավոր սեփականության գործակալության տեղեկատվական որոնման համակարգ
 • [H3] ԴԱՀԿ էլեկտրոնային աճուրդի համակարգ
 • [H3] Հայաստանի իրավական տեղեկատվության համակարգ
 • [H3] Էլեկտրոնային վիզա (e-visa)
 • [H3] Էլեկտրոնային ստորագրություն
 • [H3] Ռեեստրներ և ցանկեր
 • [H5] Հնարավորություններ
 • [H5] Հիմնական առավելություններ
 • [H5] Նորամուծություններ
 • [H5] Հնարավորություններ
 • [H5] Հիմնական առավելություններ
 • [H5] Հնարավորություններ և առավելություններ
 • [H5] Հնարավորություններ և առավելություններ
 • [H5] Հնարավորություններ և առավելություններ
 • [H5] Հնարավորություններ և առավելություններ
 • [H5] Հնարավորություններ և առավելություններ
 • [H5] Հնարավորություններ
 • [H5] Հնարավորություններ
 • [H5] Հիմնական առավելություններ
 • [H5] Նորամուծություններ
 • [H5] Հնարավորություններ
 • [H5] Հիմնական առավելություններ
 • [H5] Նորամուծություններ
 • [H5] Հնարավորություններ
 • [H5] Հիմնական առավելություններ
 • [H5] Նորամուծություններ
 • [H5] Արդյունաբերական նմուշներ
 • [H5] Գյուտերի և օգտակար մոդելների հիմնապաշար
 • [H5] Ապրանքային նշանների հիմնապաշար
 • [H5] Հնարավորություններ և առավելություններ
 • [H5] Հնարավորություններ և առավելություններ
 • [H5] Հնարավորություններ
 • [H5] Հիմնական առավելություններ
 • [H5] Նորամուծություններ
 • [H5] Էլեկտրոնային ստորագրություն ստանալու համար անհրաժեշտ է
 • [H5] Հնարավորություններ
Images We found 1 images on this web page.

1 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio Ratio : 50%

Ideal! This page's ratio of text to HTML code is between 25 and 70 percent.
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe Great, there are no IFrames detected on this page.

URL Rewrite Your links have query strings. This is not very readable for your users.
Underscores in the URLs We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
In-page links We found a total of 49 links including 1 link(s) to filesAnchor Type Juice
Armenian Internal Passing Juice
English Internal Passing Juice
Հղումներ Internal Passing Juice
Գրեք նամակ կառավարությանը Internal Passing Juice
Հետեւեք Ձեր նամակի ընթացքին Internal Passing Juice
Լիցենզիաների հայտերի ընդունման համակարգ Internal Passing Juice
Լիցենզավորված անձանց հաշվետվություններ Internal Passing Juice
Ինտերակտիվ բյուջե Internal Passing Juice
Էլեկտրոնային ստորագրություն External Passing Juice
Կառավարության որոշումներ Internal Passing Juice
Վարչապետի որոշումներ Internal Passing Juice
Արձանագրային որոշումներ Internal Passing Juice
Կառավարության նիստի օրակարգ Internal Passing Juice
Մեկ անձից կատարվող գնումներ Internal Passing Juice
ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում Internal Passing Juice
Ռեեստրներ և ցանկեր Internal Passing Juice
ՀՀ վերահսկիչ պալատի կողմից իրականացված վերահսկողության արդյունքներ Internal Passing Juice
Հարկային հաշվետվությունների ներկայացման էլ. համակարգ Internal Passing Juice
Մտավոր սեփականության գործակալության էլ. հայտերի ընդունման համակարգ Internal Passing Juice
Մտավոր սեփականության գործակալության տեղեկատվական որոնման համակարգ Internal Passing Juice
Էլեկտրոնային վիզա (e-visa) Internal Passing Juice
ԴԱՀԿ էլեկտրոնային աճուրդի համակարգ Internal Passing Juice
Հայաստանի իրավական տեղեկատվության համակարգ Internal Passing Juice
Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգ Internal Passing Juice
Անշարժ գույքի կադաստրի էլեկտրոնային համակարգ Internal Passing Juice
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հիմնապաշար Internal Passing Juice
Կազմակերպությունների էլեկտրոնային գրանցում Internal Passing Juice
Ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք Internal Passing Juice
Դատական տեղեկատվական համակարգ Internal Passing Juice
www.e-payments.am External Passing Juice
e-cadastre.am External Passing Juice
Հետևեք Ձեր դիմումի ընթացքին Internal Passing Juice
e-register.am External Passing Juice
datalex.am External Passing Juice
azdarar.am External Passing Juice
gallery.am/db External Passing Juice
file-online.taxservice.am External Passing Juice
my.aipa.am External Passing Juice
Արդյունաբերական նմուշներ External Passing Juice
Ազգային ընթացակարգով գրանցված External Passing Juice
ԵԱԱԳ-ում գրանցված և ՀՀ տարածքում գործող գյուտեր External Passing Juice
Ազգային ընթացակարգով գրանցված External Passing Juice
Միջազգային ընթացակարգով իրավական պահպանություն ստացած External Passing Juice
Հանրահայտ ապրանքային նշաններ External Passing Juice
Ապրանքի ծագման տեղանուններ External Passing Juice
www.aipa.am External Passing Juice
achurd.harkadir.am External Passing Juice
www.arlis.am External Passing Juice
mfa.am/e-visa External Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud առավելություններ պետական տալիս տեսնել կողմից հնարավորություն այս հնարավորություններ հայաստանի էլեկտրոնային
Keywords Consistency
Keyword Content Title Description Headings
էլեկտրոնային 35
հնարավորություն 23
հնարավորություններ 15
պետական 15
այս 14

Usability

Url Domain : e-gov.am
Length : 8
Favicon Great, your website has a favicon.
Printability Great. We have found a Print-Friendly CSS.
Language Good. Your declared language is en.

Document

Doctype XHTML 1.0 Strict
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity Errors : 3
Warnings : 2
Email Privacy Great! No email address has been found as plain text!
Deprecated HTML Great! We haven't found any deprecated HTML tags.
Speed Tips
Excellent, your website doesn't use nested tables.
Your website is using inline styles.
Your website has too many CSS files (more than 4).
Perfect, your website has a few JavaScript files.
Your website does not take advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap Missing

Your website does not have an XML sitemap - to make it easier for search engines to find your pages it is wise to generate a sitemap.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more efficiently.

Go here to know more on how to set this up: http://www.sitemaps.org/protocol.html

If you have a lot of pages (up to 500 pages is free) you can auto generate them here: https://www.xml-sitemaps.com
Robots.txt http://e-gov.am/robots.txt

Great, your website has a robots.txt file.
Analytics Great, your website has an analytics tool.

   Google Analytics

PageSpeed Insights

Analyzing...