Logo Website TestWebsite-test logo
← Click to update


Logo

gofin.pl

 Generated on February 19 2016 21:36 PM

Analyse again

39%Download PDF Report* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.


SEO Content

Title GOFIN.pl - Portal Podatkowo-Księgowy

Length : 36

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.
Description Portal Podatkowo-Księgowy - Portal GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, wzory druków, kalkulatory. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowość, prawo pracy, składki ZUS, zasiłki, emerytury

Length : 297

Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included).
Og Meta Properties This page does not take advantage of Og Properties. When people share or like your page, it is great to have good Og properties. Otherwise, they will just see a link to your website.

In case of Facebook or Twitter this is how you get started:

Facebook: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters

Twitter: https://dev.twitter.com/cards/getting-started
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 0 0 4 0 0
 • [H4] Promocje
 • [H4] Czasopisma i Gazeta
 • [H4] Serwisy internetowe
 • [H4] Inne produkty i usługi
Images We found 150 images on this web page.

118 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio Ratio : 14%

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content. Search engines these days are smart enough to figure out if a page is on-topic and interesting enough to get higher rankings in their search results.

Try to write a good article around 1500 words and check for grammar and spelling errors. As they say in the SEO world: "Content is King."
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe Great, there are no IFrames detected on this page.

URL Rewrite Good!
Underscores in the URLs We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
In-page links We found a total of 383 links including 0 link(s) to filesAnchor Type Juice
GOFIN.PL Internal Passing Juice
FORUM Internal Passing Juice
SKLEP Internal Passing Juice
- Internal Passing Juice
Jak szukać? Internal Passing Juice
Podatek dochodowy Internal Passing Juice
VAT i akcyza Internal Passing Juice
Inne podatki i opłaty Internal Passing Juice
Procedura podatkowa Internal Passing Juice
Księgi rachunkowe Internal Passing Juice
Księga podatkowa Internal Passing Juice
Rachunkowość budżetowa Internal Passing Juice
Umowy i płace Internal Passing Juice
Czas pracy i urlopy Internal Passing Juice
Inne zagadnienia Internal Passing Juice
Spółki Internal Passing Juice
Prawo UE Internal Passing Juice
Inne zagadnienia Internal Passing Juice
Lokale i nieruchomości Internal Passing Juice
Rodzina Internal Passing Juice
Spadki i darowizny Internal Passing Juice
Inne zagadnienia Internal Passing Juice
Wzory druków i umów Internal Passing Juice
Przepisy prawne Internal Passing Juice
Interpretacje urzędowe Internal Passing Juice
Kalkulatory Internal Passing Juice
Wskaźniki i stawki Internal Passing Juice
Terminy Internal Passing Juice
Orzecznictwo dla firm Internal Passing Juice
Klasyfikacje Internal Passing Juice
WideoPomocniki Internal Passing Juice
Gofin podpowiada Internal Passing Juice
Baza pytań Czytelników Internal Passing Juice
ASYSTENT Gofin Internal Passing Juice
Newslettery Internal Passing Juice
Inwentaryzacja Internal Passing Juice
Wycena aktywów i pasywów Internal Passing Juice
Koszty i przychody na przełomie roku Internal Passing Juice
Sporządzanie sprawozdania finansowego Internal Passing Juice
Pozostałe zagadnienia Internal Passing Juice
Przychody i koszty Internal Passing Juice
Wspólne opodatkowanie Internal Passing Juice
Odliczenia od dochodu Internal Passing Juice
Odliczenia od podatku Internal Passing Juice
Dochody zagraniczne Internal Passing Juice
Pozostałe zagadnienia Internal Passing Juice
29 lutego 2016 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin złożenia do US w wersji elektronicznej oraz przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40, PIT-R (zobacz) External Passing Juice
W którym urzędzie skarbowym złożyć PIT za 2015 r.? Internal Passing Juice
Właściwość organu podatkowego w sprawach PIT Internal Passing Juice
Roczny PIT w trakcie zawieszenia działalności a podatek dochodowy Internal Passing Juice
Podatki Internal Passing Juice
Sposoby opłacania w 2016 r. zaliczek PIT przez przedsiębiorców Internal Passing Juice
Pracownicza zaliczka od świadczeń niepieniężnych Internal Passing Juice
Sposoby regulowania ryczałtu ewidencjonowanego Internal Passing Juice
Sprzedaż własnej wierzytelności Internal Passing Juice
Ulga na dzieci w zeznaniach PIT za 2015 r. Internal Passing Juice
Jak i kiedy korygować deklaracje podatkowe? Internal Passing Juice
Nowości w rozliczeniach rocznych za 2015 r. Internal Passing Juice
Obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym Internal Passing Juice
Czy czynność pobierania opłaty klimatycznej należy ewidencjonować w kasie? Internal Passing Juice
Zmiana stawki VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej - od 1 stycznia 2016 r. Internal Passing Juice
Sprzedaż działki przez współmałżonków – kto ma rozliczyć VAT? Internal Passing Juice
Zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r. Internal Passing Juice
VAT przy nieodpłatnym przekazaniu prezentów Internal Passing Juice
Kogo obejmie opłata reklamowa? Internal Passing Juice
Budowla zamortyzowana przed aktualizacją z 1995 r. - podatek od nieruchomości Internal Passing Juice
Budynek częściowo użytkowany - podatek od nieruchomości Internal Passing Juice
Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2016 r. Internal Passing Juice
Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem dopłat do spółki z o.o. Internal Passing Juice
Kontrola podatnika w biurze rachunkowym Internal Passing Juice
Kiedy małżonek odpowiada za podatki przedsiębiorcy? Internal Passing Juice
Identyfikator podatkowy podatnika w PIT-11 za 2015 r. Internal Passing Juice
Jak fiskus będzie doręczał pisma firmom? Internal Passing Juice
Kary za przewinienia skarbowe w 2016 r. Internal Passing Juice
PIT-4R i PIT-11 w formie elektronicznej Internal Passing Juice
Nowatorskie sposoby rozliczania się z fiskusem Internal Passing Juice
Rachunkowość Internal Passing Juice
Od 1 styczna 2016 r. niektóre organizacje pozarządowe mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów Internal Passing Juice
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy Internal Passing Juice
Umowa leasingu, której przedmiotem jest jednocześnie grunt i budynek Internal Passing Juice
Dywidenda płatna w ratach a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń Internal Passing Juice
Zmiana metody ustalania różnic kursowych z podatkowej na rachunkową od 2016 r. Internal Passing Juice
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku u źródła zapłaconego za kontrahenta zagranicznego Internal Passing Juice
Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu Internal Passing Juice
Ewidencja kosztów usługi transportowej w księdze podatkowej Internal Passing Juice
Prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez cudzoziemca Internal Passing Juice
Ewidencja zakupu towarów w księdze podatkowej Internal Passing Juice
Wybór sposobu rozliczania kosztów przez prowadzącego w 2016 r. podatkową księgę Internal Passing Juice
Koszt kalendarzy z logo firmy w księdze podatkowej Internal Passing Juice
Zawieszenie działalności nie zwalnia z prowadzenia księgi Internal Passing Juice
Wydatki na paliwo udokumentowane paragonami w księdze podatkowej Internal Passing Juice
Czy zakup mebli do sal czytelniczych jest wydatkiem strukturalnym? Internal Passing Juice
Kary pieniężne i koszty upomnienia stanowiące dochód budżetu państwa Internal Passing Juice
Roczna korekta VAT naliczonego w księgach rachunkowych jednostki budżetowej Internal Passing Juice
Dotacja przedmiotowa a limit kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym Internal Passing Juice
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ze środków dotacji celowej Internal Passing Juice
Zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej w księgach jednostki budżetowej Internal Passing Juice
Prawo pracy Internal Passing Juice
O zmianie długości wypowiedzenia trzeba poinformować Internal Passing Juice
Jak wydłużyć albo skrócić umowę o pracę? Internal Passing Juice
Kwoty wolne w 2016 r. dla niepełnoetatowców Internal Passing Juice
Liczenie okresów wypowiedzenia w praktyce Internal Passing Juice
Skutki podatkowe zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń Internal Passing Juice
Dodatek za pracę w nocy nie zależy od umowy Internal Passing Juice
Stawka za pracę ponadnormatywną pracownika wynagradzanego godzinowo Internal Passing Juice
Nadgodziny w rocznym okresie rozliczeniowym Internal Passing Juice
Zmiana daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego Internal Passing Juice
Wyznaczanie dnia wolnego za święta w 2016 r. Internal Passing Juice
Sporządzanie zakładowych planów urlopowych Internal Passing Juice
Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2016 r. Internal Passing Juice
Słabsza ochrona w czasie wychowawczego Internal Passing Juice
Rozliczanie urlopów na przełomie roku Internal Passing Juice
Jaka rekompensata za świąteczną pracę? Internal Passing Juice
Godziny nadliczbowe pracownika niepełnosprawnego z obniżoną normą czasu pracy Internal Passing Juice
Forma zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla celów rentowych Internal Passing Juice
Obniżenie wymiaru czasu pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w treści świadectwa pracy Internal Passing Juice
Połączenie zagranicznej podróży służbowej z urlopem pracownika Internal Passing Juice
W porze zimowej więcej obowiązków bhp Internal Passing Juice
Postępowanie dyrektora szkoły po wypadku osób pozostających pod opieką placówki oświatowej Internal Passing Juice
Badania lekarskie pracowników-kierowców Internal Passing Juice
Składki, zasiłki, emerytury Internal Passing Juice
Podwyższanie zasiłku macierzyńskiego nieprzekraczającego netto 1.000 złotych Internal Passing Juice
Gdy pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie Internal Passing Juice
Czy można wypłacić zasiłek, gdy niezdolność do pracy powstała przed nawiązaniem stosunku pracy? Internal Passing Juice
Becikowe w nowym okresie zasiłkowym Internal Passing Juice
Obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem e-zwolnień Internal Passing Juice
Czy zniknie sankcja za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego? Internal Passing Juice
Płatnik składek może zostać obciążony zwrotem świadczeń chorobowych Internal Passing Juice
Jak w 2016 r. naliczać odsetki w razie nieterminowo opłacanych składek ZUS? Internal Passing Juice
Jak w 2016 r. ubezpieczyć przedsiębiorcę wykonującego zlecenie? Internal Passing Juice
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w razie ponownego zatrudnienia bezrobotnego w wieku do 30. roku życia Internal Passing Juice
Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny Internal Passing Juice
Skutki wzrostu minimalnej płacy w składkach ZUS Internal Passing Juice
Nie zawsze dług składkowy wyłącza przedsiębiorcę z ubezpieczenia chorobowego Internal Passing Juice
Przeliczenie renty i emerytury z tytułu przepracowanego kwartału albo roku Internal Passing Juice
Emerytura częściowa dla osób pobierających rentę wypadkową Internal Passing Juice
Uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy a renta socjalna Internal Passing Juice
Świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy po likwidacji działalności gospodarczej Internal Passing Juice
Emerytura z ZUS dla byłego żołnierza Internal Passing Juice
Data przejścia na emeryturę dla kobiet Internal Passing Juice
Data przejścia na emeryturę dla mężczyzn Internal Passing Juice
Firma Internal Passing Juice
Ulgi we wpłatach na PFRON Internal Passing Juice
Nowe regulacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Internal Passing Juice
Od nowego roku trudniej o kredyt hipoteczny Internal Passing Juice
Obrona przedsiębiorcy przed znieważaniem w internecie Internal Passing Juice
Zgłaszanie zmian we wpisie do CEIDG Internal Passing Juice
Zmiany we wpisach do CEIDG zakazów wykonywania działalności gospodarczej Internal Passing Juice
Uwaga na dwa reżimy klauzul niedozwolonych! Internal Passing Juice
Zmiany w przepisach dotyczących spółek Internal Passing Juice
Sprzedaż udziałów między wspólnikami spółki z o.o. Internal Passing Juice
Wartość początkowa samochodu osobowego wprowadzonego do spółki z o.o. Internal Passing Juice
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. finansowanego środkami spółki Internal Passing Juice
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. Internal Passing Juice
Wsparcie na udział w zagranicznych targach Internal Passing Juice
Katalog warunków przyznania 60 tys. zł Internal Passing Juice
Staż i pomoc de minimis dla pracodawcy Internal Passing Juice
Status przedsiębiorcy na potrzeby pomocy publicznej Internal Passing Juice
Premia dla młodego rolnika a praca na zleceniu Internal Passing Juice
Środki na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Internal Passing Juice
Wsparcie na zakup ekologicznych autobusów Internal Passing Juice
Minimialna powierzchnia gruntów rolnych a preferencyjny kredyt Internal Passing Juice
Ulgowy ZUS po założeniu własnej firmy Internal Passing Juice
Pieniądze na uruchomienie firmy Internal Passing Juice
Jak zawiadomić ZUS o rozpoczęciu działalności spółki? Internal Passing Juice
Ustalenie wysokości rat pożyczki na biznes Internal Passing Juice
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy Internal Passing Juice
Rozpoczęcie działalności w zakresie mechaniki samochodowej a obowiązki w VAT Internal Passing Juice
Wsparcie na założenie działalności gospodarczej z nowego PROW na lata 2014-2020 Internal Passing Juice
ZUS przy zawieszeniu działalności Internal Passing Juice
Likwidacja firmy przez jednego z małżonków i przekazanie składnika majątku do firmy drugiego z nich Internal Passing Juice
Zawieszenie działalności Internal Passing Juice
VAT od środków trwałych przy likwidacji działalności Internal Passing Juice
Skutki w ZUS zawieszenia działalności gospodarczej Internal Passing Juice
Od kiedy likwidowana spółka przestaje istnieć? Internal Passing Juice
Wystawienie refaktury za media w czasie zawieszenia działalności gospodarczej Internal Passing Juice
Współpraca przedstawicieli handlowych z przychodniami lekarskimi Internal Passing Juice
Roszczenia związane z wadą rzeczy Internal Passing Juice
Informacja o zakazie sprzedaży papierosów nieletnim Internal Passing Juice
Zmiana przepisów zachęci do prowadzenia mediacji Internal Passing Juice
Korzyści z zatrudniania pracowników do 30. roku życia Internal Passing Juice
Co grozi firmom za niezamówiony spam i telemarketing? Internal Passing Juice
Publikowanie cudzego wizerunku Internal Passing Juice
Plusy i minusy sądów arbitrażowych Internal Passing Juice
Prawnik radzi Internal Passing Juice
Dostęp do drogi w ramach służebności a obowiązek odśnieżania Internal Passing Juice
Remont elewacji budynku a pozwolenie na budowę Internal Passing Juice
Zakłócenia w korzystaniu z nieruchomości Internal Passing Juice
Posesja powinna mieć odpowiedni dostęp do drogi Internal Passing Juice
Zwrot składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego Internal Passing Juice
Zarząd sądowy dla nieruchomości wspólnej Internal Passing Juice
Reklamy na budynkach wspólnot mieszkaniowych Internal Passing Juice
Kiedy księga wieczysta nie chroni nabywcy nieruchomości? Internal Passing Juice
Niepłacenie alimentów nie oznacza od razu przestępstwa Internal Passing Juice
Prawo do odwiedzin osoby odbywającej karę pozbawienia wolności Internal Passing Juice
Ograniczona skuteczność intercyzy Internal Passing Juice
Podjęcie edukacji a wysokość alimentów Internal Passing Juice
Sądowy i administracyjny tryb ustalenia ojcostwa Internal Passing Juice
Uznanie za zmarłego możliwe dopiero po 10 latach Internal Passing Juice
Wybór nazwiska przez przyszłych małżonków Internal Passing Juice
Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej Internal Passing Juice
Sprawa spadkowa a opłaty sądowe Internal Passing Juice
Spłata kredytu a obowiązek podatkowy od darowizny Internal Passing Juice
Spadkobierca rzeczywisty i spadkobierca rzekomy Internal Passing Juice
Dział spadku nie może dotyczyć części nieruchomości Internal Passing Juice
Rzeczy codziennego użytku a wspólność majątkowa Internal Passing Juice
W jakim celu ustala się wartość spadku całkowicie zwolnionego od opodatkowania? Internal Passing Juice
Wysoka stawka za darowiznę niezgłoszoną do opodatkowania Internal Passing Juice
Mandat na parkingu centrum handlowego Internal Passing Juice
Brudny pojazd przyczyną nałożenia mandatu Internal Passing Juice
Wniosek o nazwę ulicy na drodze wewnętrznej Internal Passing Juice
Wysokość i zasady uiszczania opłaty za psa w 2016 r. Internal Passing Juice
Co zrobić, gdy dłużnik ukrywa majątek? Internal Passing Juice
Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie studenckie? Internal Passing Juice
Procedura reklamacyjna usług turystycznych Internal Passing Juice
Podatki dochodowe Internal Passing Juice
Podatek VAT Internal Passing Juice
Podatek akcyzowy Internal Passing Juice
Inne podatki Internal Passing Juice
Ordynacja podatkowa Internal Passing Juice
Zgłoszenia identyfikacyjne (NIP) Internal Passing Juice
Rachunkowość Internal Passing Juice
Prawo pracy Internal Passing Juice
Zasiłki i świadczenia Internal Passing Juice
Składki ZUS Internal Passing Juice
BHP Internal Passing Juice
Druki KRS dla spółek i innych podmiotów Internal Passing Juice
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Internal Passing Juice
Rejestracja w systemie EORI Internal Passing Juice
Wpisy do rejestru zastawów Internal Passing Juice
Ochrona środowiska Internal Passing Juice
Umowy Internal Passing Juice
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Internal Passing Juice
Sprawozdawczość GUS Internal Passing Juice
Egzekucja administracyjna Internal Passing Juice
Inne druki Internal Passing Juice
VAT Internal Passing Juice
Podatek dochodowy od osób fizycznych Internal Passing Juice
Podatek dochodowy od osób prawnych Internal Passing Juice
Prawo pracy Internal Passing Juice
Rachunkowość Internal Passing Juice
Finanse publiczne Internal Passing Juice
Ubezpieczenia i świadczenia Internal Passing Juice
Podatki i opłaty lokalne Internal Passing Juice
Podróże służbowe Internal Passing Juice
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Internal Passing Juice
Akcyza Internal Passing Juice
Dyrektywa UE w sprawie VAT Internal Passing Juice
Zwrot wydatków na materiały budowlane Internal Passing Juice
Pakiet antykryzysowy Internal Passing Juice
Kodeksy Internal Passing Juice
Kodeks pracy Internal Passing Juice
Kodeks spółek handlowych Internal Passing Juice
Kodeks cywilny Internal Passing Juice
Kodeks postępowania cywilnego Internal Passing Juice
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Internal Passing Juice
Klasyfikacje Internal Passing Juice
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Internal Passing Juice
Klasyfikacja zawodów i specjalności Internal Passing Juice
Klasyfikacja Środków Trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi Internal Passing Juice
Polska Klasyfikacja Działalności Internal Passing Juice
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych Internal Passing Juice
www.sklep.gofin.pl Internal Passing Juice
HITY GOFINU Internal Passing Juice
Uproszczenia w przedsiębiorstwie osoby fizycznej External Passing Juice
Podatnik zapłaci (odsetki) za wadliwą decyzję External Passing Juice
MEGAPAKIET wiedzy: Zmiany w prawie dla firm w 2016 r. - tylko 95 zł brutto Internal Passing Juice
Kto i kiedy musi rozliczyć opłaty produktowe ? Internal Passing Juice
Jak sporządzić zestawienie zmian w kapitale własnym? Internal Passing Juice
PIT-39, czyli jak rozliczyć odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych Internal Passing Juice
Obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym Internal Passing Juice
Ulga na dzieci przy niewystarczającym podatku Internal Passing Juice
Jak przygotować dokumentację w firmie ubiegającej się o udzielenie zamówienia publicznego ? Internal Passing Juice
więcej wideopomocników &raquo Internal Passing Juice
NOWOŚCI dla Klientów GOFINU Internal Passing Juice
Aktualności i sygnały Internal Passing Juice
Ważne terminy Internal Passing Juice
Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny Internal Passing Juice
Niższe opłaty w sporach sądowych z bankami dla konsumentów Internal Passing Juice
Koniec prac nad programem "Rodzina 500+" Internal Passing Juice
Egzamin pisemny na doradcę podatkowego Internal Passing Juice
Kronika legislacyjna Internal Passing Juice
Wchodzą w życie przepisy Internal Passing Juice
Wyższa kwota bazowa dla nabywających uprawnienia emerytalno-rentowe Internal Passing Juice
Pracodawca informuje ZUS o przychodach osiąganych przez emerytów i rencistów Internal Passing Juice
Wydatki związane z firmowym najmem a koszty podatkowe Internal Passing Juice
Podatek dochodowy Internal Passing Juice
Podatek od towarów i usług Internal Passing Juice
Inne podatki i opłaty Internal Passing Juice
Prawo pracy Internal Passing Juice
Rachunkowość Internal Passing Juice
Podróże służbowe, kilometrówka i ryczałt samochodowy Internal Passing Juice
Odsetki za zwłokę Internal Passing Juice
Zwrot wydatków na materiały budowlane Internal Passing Juice
Środki trwałe Internal Passing Juice
Składki ZUS Internal Passing Juice
Zasiłki i inne świadczenia Internal Passing Juice
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Internal Passing Juice
Sprawdź kiedy przejdziesz na emeryturę Internal Passing Juice
Podatek dochodowy Internal Passing Juice
Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą i przekazywanych za granicę Internal Passing Juice
PIT i CIT - przegląd najnowszych interpretacji podatkowych Internal Passing Juice
VAT i akcyza Internal Passing Juice
Zasady odliczania podatku naliczonego w 2015 r. Internal Passing Juice
Miejsce opodatkowania transakcji w obrocie z zagranicą Internal Passing Juice
Ubezpieczenia i świadczenia Internal Passing Juice
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Internal Passing Juice
Prawo pracy Internal Passing Juice
Podróże służbowe w tym kierowców Internal Passing Juice
Rachunkowość Internal Passing Juice
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia Internal Passing Juice
Firma Internal Passing Juice
Zabezpieczenie i dochodzenie należności w obrocie gospodarczym Internal Passing Juice
Prawnik radzi Internal Passing Juice
Prawo własności i księgi wieczyste Internal Passing Juice
Pytanie do eksperta Internal Passing Juice
Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych i składkowych Internal Passing Juice
Kalkulator odsetek ustawowych Internal Passing Juice
Kalkulator VAT (brutto-netto) Internal Passing Juice
Kalkulator wynagrodzeń Internal Passing Juice
Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane nabyte do 31 grudnia 2013 r. Internal Passing Juice
Kalkulator walutowy (przelicznik walut) Internal Passing Juice
Kalkulator kredytowy Internal Passing Juice
Kalkulator lokatowy Internal Passing Juice
Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania Internal Passing Juice
Kanały RSS Internal Passing Juice
Podatki Internal Passing Juice
Rachunkowość Internal Passing Juice
Składki, zasiłki, emerytury Internal Passing Juice
Prawo pracy Internal Passing Juice
Prawnik radzi Internal Passing Juice
Firma Internal Passing Juice
Komplety promocyjne z rabatami i nagrodami w prenumeracie na cały 2016 r.: Internal noFollow
Czasopisma Internal noFollow
Biuletyn Informacyjny Internal noFollow
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Internal noFollow
Poradnik VAT Internal noFollow
Przegląd Podatku Dochodowego Internal noFollow
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Internal noFollow
Gazeta Podatkowa Internal noFollow
Czasopisma Internal noFollow
Biuletyn Informacyjny Internal noFollow
Ubezpieczenia i Prawo Pracy Internal noFollow
Poradnik VAT Internal noFollow
Przegląd Podatku Dochodowego Internal noFollow
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Internal noFollow
Gazeta Podatkowa Internal noFollow
Serwis Głównego Księgowego Internal noFollow
Czasopisma Księgowych on-line Internal noFollow
Biuletyn Informacyjny on-line Internal noFollow
Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line Internal noFollow
Poradnik VAT on-line Internal noFollow
Przegląd Podatku Dochodowego on-line Internal noFollow
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości on-line Internal noFollow
Gazeta Podatkowa on-line Internal noFollow
Serwis Głównego Księgowego Internal noFollow
Czasopisma Księgowych on‑line Internal noFollow
Biuletyn Informacyjny on‑line Internal noFollow
Ubezpieczenia i Prawo Pracy on‑line Internal noFollow
Poradnik VAT on‑line Internal noFollow
Przegląd Podatku Dochodowego on‑line Internal noFollow
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości on‑line Internal noFollow
Gazeta Podatkowa on‑line Internal noFollow
Program DRUKI Gofin 2014 Internal noFollow
Książki 2014 Internal noFollow
Dodatki do czasopism 2014 Internal noFollow
Segregatory i boksy do czasopism Internal noFollow
Reklama Internal noFollow
Poligrafia Internal noFollow
Dodatki do Czasopism 2015 w formie papierowej Internal noFollow
Program DRUKI Gofin 2015 Internal noFollow
Segregatory i boksy do czasopism Internal noFollow
Produkty za 0 zł Internal noFollow
Dodatki do Czasopism 2016 w formie papierowej Internal noFollow
O Wydawnictwie Internal noFollow
Księgowi stawiają na GOFIN Internal noFollow
Sklep internetowy Internal noFollow
PoznajProdukty.gofin.pl Internal noFollow
Regulamin Internal noFollow
Reklama Internal noFollow
Newslettery Internal noFollow
Kontakt Internal noFollow
Polityka prywatności Internal noFollow

SEO Keywords

Keywords Cloud się działalności przez prawo nie dla pracy jak inne gospodarczej
Keywords Consistency
Keyword Content Title Description Headings
pracy 28
nie 27
dla 24
działalności 24
się 21

Usability

Url Domain : gofin.pl
Length : 8
Favicon Great, your website has a favicon.
Printability We could not find a Print-Friendly CSS.
Language Good. Your declared language is pl.

Document

Doctype HTML 4.01 Transitional
Encoding Perfect. Your declared charset is ISO-8859-2.
W3C Validity Errors : 425
Warnings : 168
Email Privacy Warning! At least one email address has been found in plain text. Your email address will be used for spam. Please consider one of these options:

1. Integrate a contact form on your site.
2. Make it difficult for spam bots by using an obfuscator: Email Address Obfuscator
Deprecated HTML
Deprecated tags Occurrences
<center> 2
<u> 2
Deprecated HTML tags are HTML tags that are no longer used. It is recommended that you remove or replace these tags because they are now considered obsolete.
Speed Tips
Attention! Try to avoid nested tables in HTML.
Your website is using inline styles.
Your website has too many CSS files (more than 4).
Your website has too many JS files (more than 6).
Perfect, your website takes advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap Missing

Your website does not have an XML sitemap - to make it easier for search engines to find your pages it is wise to generate a sitemap.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more efficiently.

Go here to know more on how to set this up: http://www.sitemaps.org/protocol.html

If you have a lot of pages (up to 500 pages is free) you can auto generate them here: https://www.xml-sitemaps.com
Robots.txt http://gofin.pl/robots.txt

Great, your website has a robots.txt file.
Analytics Great, your website has an analytics tool.

   Google Analytics

PageSpeed Insights

44 / 100    Speed
  Should Fix:
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • https://sklep.gofin.pl/img/menuGlowne/Gofin_Logo.png (expiration not specified)
 • https://sklep.gofin.pl/img/menuGlowne/klodka_biala.png (expiration not specified)
 • http://www.google-analytics.com/ga.js (2 hours)
 • http://img.gofin.pl/10/0/961.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/11/0/1127.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/14/0/1419.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/17/0/1671.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/18/0/1805.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/23/0/2322.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/25/0/2536.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/3/0/331.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/33/0/3257.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/33/0/3268.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/38/0/3764.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/41/0/4063.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/46/0/4586.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/46/0/4626.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/49/0/4865.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/50/1/0/5031.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/52/1/0/5209.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/69/1/0/6926.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/7/0/722.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/70/1/0/7016.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/70/1/0/7020.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/70/1/0/7047.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/72/1/0/7195.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/73/1/0/7286.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/MenuGlowne/ikonka-forum.png (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/MenuGlowne/ikonka-sklep.png (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/komunikatwarstwa/inne/zamknijv2.png (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/komunikatwarstwa/tlo_zakladka/02_2016_komunikat38_na19.png (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/slider/przycisk_rozwin/02_2016_z_25_rozwin.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/GOFIN_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/asystentgofin/GOFIN_300_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/bezplatne_egzemplarze300x60.gif (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/bilans_2015_gofin_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/n3_lewy.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/n3_prawy.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/n3_srodek.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/sz2_lewy.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/sz2_prawy.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/sz2_srodek.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/zt_sz.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/dropdown.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikona_powiazaneprzepisy_pop.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/kalkulatory.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/rss.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej3.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej4.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_klasyfikacje3.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_kursy2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_interpretacje2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_kalkulatory2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_orzeczenia2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_podpowiada2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_przepisy4.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_pytaniaczytelnikow2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_rss2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_terminy2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_wskazniki2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_wzory4.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/klodka_artykul_platny_v3.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/komunikat/zamknij_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/koperta.gif (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/kreska3_przydatne_linki.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/newslettery_gofin.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/nowosc.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/poleoferta/01_stopka.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/poleoferta/znaczek_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/pomocniki/pomocnikiksiegowegoikona_offc.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/gofin_baner_prenumerata2016b.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/p2015_300_gofin_1.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/p2016b_300_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/przydatnelinki/linki2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/przydatnelinki/zwin2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/pytaniaczytelnikow/ogien.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/stopka/logo.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/szukaj_bg.jpg (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/szukaj_bt.jpg (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/terminarz/gradiend_kalendarz.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/terminarz/ikona_terminy_gofin.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/terminarz/strzalka.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/terminarz/strzalka2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/v6/p2014_300-v6-pp_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/instruktaze.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/porady.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/szkolenia.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/wideopomocniki_logo_22.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/komunikatwarstwa/js/komunikatwarstwa.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/script/gemius.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/AC_RunActiveContent.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/akcyjne2.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/banery.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/big.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/boxy.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/chmurki.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/cookies.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery-1.2.6.pack.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery.stylish-select.js?20141126 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery-1.4.4.min.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery.ZaznaczanieTekstu.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.autocomplete.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.base.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.core.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.resizable.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.selectable.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/mediaelement-2.11.3/build/mediaelementplayer.min.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/menu.js?123 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/newsletter.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/rotacja_banera_prenumerata.js?2016a1 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/scripts.js?20160219 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/scripts_neuroscope.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/scrolling.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/stylish-select.css?20141126 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/temat.dnia.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/terminarz.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/slider/js/slider.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.akcyjny.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.box.css?20150912 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.chmurki.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.css?201602040847 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.hity.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.interpretacjeurzedowe.css?201602040847 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.komunikat.css?2016 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.menu.css?20151229 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.menuglownegora.css?20160219 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.newsletter.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.orzecznictwo.css?201602040847 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.owydawnictwie.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.pit2013.css?2015191111 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.pole.oferta.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.przepisyprawne.css?20151214 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.pytaniaczytelnikow.css?20151214 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.reklama.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.rss.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.stopka.css?2015 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.terminarz.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.wideopomocniki.css?2015110410 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.wyszukiwarka.css?20151214 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.wzorydrukow.css?20151214 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.zakladki.css?2015120410 (24 hours)
Show how to fix
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 22 blocking script resources and 31 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery-1.2.6.pack.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery-1.4.4.min.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/temat.dnia.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/boxy.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/terminarz.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/chmurki.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/menu.js?123
 • http://www.gofin.pl/scripts/newsletter.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/big.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/scripts.js?20160219
 • http://www.gofin.pl/scripts/scrolling.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/banery.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/akcyjne2.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/AC_RunActiveContent.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/scripts_neuroscope.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/cookies.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery.ZaznaczanieTekstu.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery.stylish-select.js?20141126
 • http://www.gofin.pl/scripts/rotacja_banera_prenumerata.js?2016a1
 • http://www.gofin.pl/script/gemius.js
 • http://pro.hit.gemius.pl/hmapxy.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • http://www.gofin.pl/style.css?201602040847
 • http://www.gofin.pl/style.box.css?20150912
 • http://www.gofin.pl/style.wyszukiwarka.css?20151214
 • http://www.gofin.pl/style.zakladki.css?2015120410
 • http://www.gofin.pl/style.terminarz.css
 • http://www.gofin.pl/style.chmurki.css
 • http://www.gofin.pl/style.wzorydrukow.css?20151214
 • http://www.gofin.pl/style.przepisyprawne.css?20151214
 • http://www.gofin.pl/style.stopka.css?2015
 • http://www.gofin.pl/style.menu.css?20151229
 • http://www.gofin.pl/style.newsletter.css
 • http://www.gofin.pl/style.owydawnictwie.css
 • http://www.gofin.pl/style.akcyjny.css
 • http://www.gofin.pl/style.komunikat.css?2016
 • http://www.gofin.pl/style.reklama.css
 • http://www.gofin.pl/style.pole.oferta.css
 • http://www.gofin.pl/style.rss.css
 • http://www.gofin.pl/style.hity.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.base.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.core.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.resizable.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.selectable.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.autocomplete.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/stylish-select.css?20141126
 • http://www.gofin.pl/scripts/mediaelement-2.11.3/build/mediaelementplayer.min.css
 • http://www.gofin.pl/style.wideopomocniki.css?2015110410
 • http://www.gofin.pl/style.interpretacjeurzedowe.css?201602040847
 • http://www.gofin.pl/style.orzecznictwo.css?201602040847
 • http://www.gofin.pl/style.pytaniaczytelnikow.css?20151214
 • http://www.gofin.pl/style.pit2013.css?2015191111
 • http://www.gofin.pl/style.menuglownegora.css?20160219
Show how to fix
  Consider Fixing:
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 1.1KiB (21% reduction).

 • Minifying http://www.gofin.pl/style.css?201602040847 could save 1.1KiB (21% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 8KiB (13% reduction).

 • Minifying http://www.gofin.pl/ could save 8KiB (13% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 6KiB (9% reduction).

 • Minifying http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js could save 1.5KiB (4% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.gofin.pl/scripts/jquery.stylish-select.js?20141126 could save 1.4KiB (42% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.gofin.pl/scripts/akcyjne2.js could save 1.1KiB (24% reduction) after compression.
 • Minifying http://pro.hit.gemius.pl/hmapxy.js could save 698B (13% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.gofin.pl/scripts/scripts.js?20160219 could save 683B (18% reduction) after compression.
 • Minifying http://goldbach.hit.gemius.pl/xgemius.js could save 633B (13% reduction) after compression.
Show how to fix
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 59.7KiB (20% reduction).

 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/gofin_baner_prenumerata2016b.png could save 6.8KiB (23% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/poleoferta/01_stopka.png could save 5.6KiB (5% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/73/1/0/7286.jpg could save 4.2KiB (50% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/asystentgofin/GOFIN_300_off.png could save 3KiB (33% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/p2016b_300_off.png could save 2.3KiB (7% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/pomocniki/pomocnikiksiegowegoikona_offc.png could save 1.9KiB (58% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/nowosc.png could save 1.5KiB (72% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/70/1/0/7016.jpg could save 1.1KiB (16% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/70/1/0/7047.jpg could save 1.1KiB (13% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/69/1/0/6926.jpg could save 1.1KiB (18% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/70/1/0/7020.jpg could save 1.1KiB (14% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/72/1/0/7195.jpg could save 1.1KiB (13% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_pytaniaczytelnikow2.png could save 1.1KiB (73% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_klasyfikacje3.png could save 1.1KiB (74% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_orzeczenia2.png could save 1.1KiB (75% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_podpowiada2.png could save 1KiB (75% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_kalkulatory2.png could save 1KiB (74% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_przepisy4.png could save 1KiB (75% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_interpretacje2.png could save 1KiB (74% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_wskazniki2.png could save 1KiB (74% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_wzory4.png could save 1KiB (76% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_kursy2.png could save 1KiB (75% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/przydatnelinki/linki2.png could save 1KiB (72% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_terminy2.png could save 1KiB (76% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_rss2.png could save 1KiB (76% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej3.png could save 1,013B (83% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej4.png could save 969B (83% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/wideopomocniki_logo_22.png could save 953B (46% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/GOFIN_off.png could save 934B (20% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/p2015_300_gofin_1.png could save 934B (13% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/slider/przycisk_rozwin/02_2016_z_25_rozwin.png could save 925B (35% reduction).
 • Losslessly compressing https://sklep.gofin.pl/img/menuGlowne/klodka_biala.png could save 923B (89% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/klodka_artykul_platny_v3.png could save 922B (86% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikona_powiazaneprzepisy_pop.png could save 918B (70% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/terminarz/ikona_terminy_gofin.png could save 905B (71% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/przydatnelinki/zwin2.png could save 904B (77% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/bilans_2015_gofin_off.png could save 887B (20% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/instruktaze.png could save 861B (55% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/porady.png could save 844B (74% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/pytaniaczytelnikow/ogien.png could save 829B (27% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/szkolenia.png could save 781B (64% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/MenuGlowne/ikonka-forum.png could save 655B (45% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/MenuGlowne/ikonka-sklep.png could save 583B (41% reduction).
Show how to fix
Prioritize visible content
Your page requires additional network round trips to render the above-the-fold content. For best performance, reduce the amount of HTML needed to render above-the-fold content.

57KiB of the HTML response was required to render the above-the-fold content. This requires 3 network round-trips. Prioritize the above-the-fold content so that it can be rendered with only the first 2 round-trips' worth of HTML.

 • Only about 68% of the final above-the-fold content could be rendered with the HTML delivered within 2 round-trips snapshot:55.
Show how to fix
  3 Passed Rules
Show details
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Enable compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Reduce server response time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.


59 / 100    User Experience
  Should Fix:
Configure the viewport
Your page does not have a viewport specified. This causes mobile devices to render your page as it would appear on a desktop browser, scaling it down to fit on a mobile screen. Configure a viewport to allow your page to render properly on all devices.

Configure a viewport for this page.

Show how to fix
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.

The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <a href="http://www.gof…ka_prywatnosci">dowiedz się wi…likach cookies</a> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <span class="PolitykaPrywat…iCookieZamknij">ZAMKNIJ</span> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <img src="http://img.gof…/zamknijv2.png"> and 8 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <div></div> and 24 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.gofin.pl"></a> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <input id="fraza" type="text" name="fraza" class="input ui-autocomplete-input"> is close to 2 other tap targets final.
 • The tap target <div class="newListSelected">Portal Podatko…rzepisy prawne</div> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <div class="selectedTxt">Portal Podatkowo-Księgowy</div> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <input type="image" class="image"> is close to 3 other tap targets final.
 • The tap target <a href="jak-szukac.html">Jak szukać?</a> is close to 3 other tap targets final.
 • The tap target <a id="MenuGofin_7" href="http://www.gofin.pl" class="ElementGlownyM…round Domyslny">Strona główna</a> is close to 2 other tap targets final.
 • The tap target <a id="MenuGofin_1" href="http://www.gofin.pl/podatki/" class="ElementGlownyM…dardBackground">Podatki</a> and 5 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a id="MenuGofin_223" href="http://www.gofin.pl/pit/" class="ElementGlownyMenuGofin">PIT 2015</a> and 2 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a id="MenuGofin_135" href="http://www.druki.gofin.pl" class="ElementMenuGofin">Wzory druków i umów</a> and 9 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a id="MenuGofin_137" href="http://www.int…tacje.gofin.pl" class="ElementMenuGofin">Interpretacje urzędowe</a> and 3 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.cza…datkowych.html">29 lutego 2016…PIT-R (zobacz)</a> is close to 2 other tap targets final.
 • The tap target <img id="zamknijPlywak" src="/images/komuni…amknij_off.png"> is close to 3 other tap targets.
 • The tap target <a href="17,2,2,150022,…za-2015-r.html" class="A_TematDniaTresc">PIT za 2015 r.…rezydentami. »</a> and 5 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="17,1,2,195121,…awach-pit.html" class="StandardowyLink">Właściwość org…w sprawach PIT</a> and 187 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <div></div> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <a id="StandardowyLink_47" href="http://www.gofin.pl/podatki/" class="StandardowyLink">Podatki</a> and 5 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="podatki/17,1,6…iebiorcow.html" class="A_TematObrazek">Sposoby opłaca…rzedsiębiorców</a> and 9 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="podatki/17,1,6…iebiorcow.html" class="A_TematObrazek"></a> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <a href="podatki/17,1,6…iebiorcow.html" class="StandardowyLink">Podatnicy prow…h opłacania. »</a> and 2 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.cza…-kosztach.html" class="StandardowyLink">Wydatki na spo…ch podatkowych</a> and 12 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="16,47,61,podat…dochodowy.html" class="CursorPointer"></a> and 20 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <div id="BDSGM_110" class="BoxyDzialyStro…CursorPointer">Zasiłki i inne świadczenia</div> and 4 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <div id="BDSGM_111" class="MENU50 CursorP…onaGlownaMenu2">Emerytury, ren…rzedemerytalne</div> and 1 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.druki.gofin.pl" class="CzystyLink">WZORY DRUKÓW I UMÓW</a> is close to 2 other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.prz…,,kodeksy.html" class="StandardowyLink">Kodeksy</a> and 1 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.int…j-w-bydgoszczy" class="StandardowyLink">•…j w Bydgoszczy</a> and 10 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.int…j-w-bydgoszczy" class="StandardowyLink">•…j w Bydgoszczy</a> and 7 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.int…j-w-bydgoszczy" class="StandardowyLink">•…j w Bydgoszczy</a> and 7 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.pyt…nikow.gofin.pl" class="CzystyLink">SERWIS BAZA PYTAŃ CZYTELNIKÓW</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.sklep.gofin.pl" class="CzystyLink2">www.sklep.gofin.pl</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.pyt…kowi-na-poczet" class="StandardowyLink">Gorą…cy temat:…inie wypłaty »</a> is close to 1 other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.pyt…rozy-sluzbowej" class="StandardowyLink">•…róży służbowej</a> and 2 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="hity.html">HITY GOFINU</a> is close to 3 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.cza…trumentow.html">Uproszczenia w…soby fizycznej</a> and 11 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.gaz…0676,1261.html">Wypowiedzenie…owych zasadach</a> is close to 3 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.sklep.gofin.pl">Sklep.Gofin.pl</a> and 1 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="hity.html">zobacz wszystkie »</a> is close to 2 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.wid…niki.gofin.pl/" class="StandardowyLink">WideoPOMOCNIKI</a> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.wid…szystkiedzialy">PORADY</a> and 1 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.wid…szystkiedzialy">INSTRUKTAŻE</a> is close to 4 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.wid…szystkiedzialy">INSTRUKTAŻE</a> is close to 4 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.wid…szystkiedzialy">INSTRUKTAŻE</a> is close to 3 other tap targets final.
 • The tap target <a id="wideoPomocnikiLink0" href="http://www.sgk…pl/n,3772.html" class="StandardowyLink">Kto i kiedy mu…y produktowe ?</a> and 8 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.gof…l/nowosci.html" class="StandardowyLink">NOWOŚCI dla Klientów GOFINU</a> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.gof…l/nowosci.html" class="StandardowyLink">Nowe produkty,…ci w GOFINie »</a> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <a href="16,46,7,aktual…i-sygnaly.html" class="CzystyLink">Aktualności i sygnały</a> and 6 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.ter…,20160201.html" class="Link">1</a> and 17 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.ter…,20160219.html" class="Link">19</a> is close to 4 other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.pod…atek-dochodowy" class="StandardowyLink">Podatek dochodowy</a> and 6 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.gofin.pl/" class="LinkPrzydatneLinki">www.GOFIN.pl</a> and 39 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="https://sklep.…,1,oferta.html">Komplety promo…cały 2016 r.:</a> and 8 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="https://sklep.…33,oferta.html">Kpl. nr 1 z 19…em i nagrodami</a> and 20 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="https://sklep.…33,oferta.html">Kpl. nr 1 z 19…em i nagrodami</a> and 3 others are close to other tap targets.
 • The tap target <a href="http://www.gofin.pl/regulamin" class="Link">Regulamin</a> and 2 others are close to other tap targets.
Show how to fix
Use legible font sizes
The following text on your page renders in a way that may be difficult for some of your visitors to read. Use legible font sizes to provide a better user experience.

The following text fragments have a small font size. Increase the font size to make them more legible.

 • Ważne! Informu…przeglądarki ( and 1 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • dowiedz się wi…likach cookies and 1 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • GOFIN.PL renders only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • do Serwisów and 7 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • « renders only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • FORUM and 1 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • Wydawnictwo Podatkowe renders only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • piątek, 19 lutego 2016 r. renders only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • Wyszukaj renders only 6 pixels tall (16 CSS pixels) final.
 • Portal Podatkowo-Księgowy renders only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • Jak szukać? renders only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • » renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • Strona główna renders only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • Składki, zasiłki, emerytury and 8 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • Wzory druków i umów and 9 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • | and 11 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • Baza pytań Czytelników and 3 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • 29 lutego 2016…PIT-R (zobacz) renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • W którym urzęd…IT za 2015 r.? renders only 6 pixels tall (16 CSS pixels) final.
 • PIT za 2015 r.…ierezydentami. renders only 4 pixels tall (13 CSS pixels) final.
 • » and 6 others render only 5 pixels tall (15 CSS pixels) final.
 • czytaj również: renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • and 64 others render only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • Ustanowione w…ek pracownika. and 154 others render only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • Składki, zasiłki, emerytury and 5 others render only 6 pixels tall (16 CSS pixels) final.
 • Czas pracy i urlopy and 3 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • Rachunkowość budżetowa and 12 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • Od 1 styczna 2…odów i kosztów and 5 others render only 5 pixels tall (15 CSS pixels) final.
 • » and 98 others render only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • przejdziesz na emeryturę and 9 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • świadczenia przedemerytalne and 3 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE and 1 others render only 4 pixels tall (12 CSS pixels).
 • MEGAPAKIET wie…o 95 zł brutto and 10 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • Klasyfikacje and 1 others render only 4 pixels tall (13 CSS pixels).
 • Uproszczenia w…soby fizycznej and 14 others render only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • Najnowsze interpretacje: and 1 others render only 4 pixels tall (13 CSS pixels).
 • Określenie prz…tość nominalną and 7 others render only 4 pixels tall (12 CSS pixels).
 • ITPB1/4511-981…j w Bydgoszczy and 7 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • (dostęp dla Pr…r 2 - patrz na and 2 others render only 3 pixels tall (9 CSS pixels).
 • w wersji komercyjnej » and 8 others render only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • Najnowsze pytania Czytelników: renders only 4 pixels tall (13 CSS pixels).
 • HITY GOFINU renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • and 2 others render only 3 pixels tall (9 CSS pixels) final.
 • renders only 3 pixels tall (9 CSS pixels) final.
 • zobacz wszystkie » renders only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • WideoPOMOCNIKI renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • INSTRUKTAŻE and 2 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • ! renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • PIT-39, czyli…aw majątkowych and 8 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels) final.
 • POLECAMY renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • ASYSTENT Gofin renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • NOWOŚCI dla Klientów GOFINU renders only 4 pixels tall (13 CSS pixels) final.
 • Nowe produkty,…i, promocje... renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • śledź na bieżą…ci w GOFINie » renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • Aktualności i sygnały and 6 others render only 4 pixels tall (12 CSS pixels) final.
 • luty 2016 renders only 4 pixels tall (13 CSS pixels).
 • Śr and 6 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • 10 and 17 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • 12 and 9 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • 19 renders only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • www.PytaniaCzy…nikow.Gofin.pl and 6 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • (piątek) renders only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • Ważne terminy and 2 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • 0 and 4 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • USD and 3 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • 3.9531 and 3 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • +0.29% and 1 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • -0.16% and 1 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA and 6 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • PRZYDATNE LINKI renders only 4 pixels tall (13 CSS pixels).
 • Portal Podatkowo-Księgowy and 2 others render only 4 pixels tall (12 CSS pixels).
 • www.Rozliczeni…nagrodzenia.pl and 33 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • Inne produkty i usługi and 3 others render only 4 pixels tall (13 CSS pixels).
 • Komplety promo…cały 2016 r.: and 10 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • Dodatki do Cza…mie papierowej and 18 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • z 13% rabatem i nagrodami and 7 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • Księgowi stawiają na GOFIN and 8 others render only 4 pixels tall (12 CSS pixels).
 • Wydawnictwo Po…s 95 720 85 60 renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels).
Show how to fix
  Consider Fixing:
Size content to viewport
The page content is too wide for the viewport, forcing the user to scroll horizontally. Size the page content to the viewport to provide a better user experience.

The page content is 1,002 CSS pixels wide, but the viewport is only 980 CSS pixels wide. The following elements fall outside the viewport:

 • The element <u>ZAMKNIJ</u> falls outside the viewport.
 • The element <a href="https://sklep.gofin.pl">SKLEP</a> falls outside the viewport.
 • The element <div class="menu-bottom-border-line"></div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="menu-additional-info-time">piątek, 19 lutego 2016 r.</div> falls outside the viewport.
 • The element <div id="szukajka">Wyszukaj…Jak szukać?»</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="MenuPadding">SYGNAŁY DNIA</div> falls outside the viewport.
 • The element <a id="MenuGofin_141" href="http://www.orz…ictwo.gofin.pl" class="ElementMenuGofin">Orzecznictwo dla firm</a> falls outside the viewport.
 • The element <a id="MenuGofin_222" href="https://sklep.gofin.pl" class="ElementMenuGofin">OFERTA WYDAWNICZA</a> falls outside the viewport.
 • The element <img id="zamknijPlywak" src="/images/komuni…amknij_off.png"> falls outside the viewport.
 • The element <img src="images/GOFIN_off.png"> falls outside the viewport.
 • The element <img src="images/bilans_…_gofin_off.png"> falls outside the viewport.
 • The element <img src="images/asysten…IN_300_off.png"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="hityBoxNaglowek">HITY GOFINU</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="hitBoxTytulText">Uproszczenia w…soby fizycznej</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="hitBoxTytulText">Podatnik zapła…adliwą decyzję</div> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://www.gaz…0676,1261.html">Wypowiedzenie…owych zasadach</a> falls outside the viewport.
 • The element <div class="hityBoxSklepNaglowek">Sklep.Gofin.pl</div> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://www.skl…2,510,502.html">MEGAPAKIET wie…o 95 zł brutto</a> falls outside the viewport.
 • The element <a href="hity.html">zobacz wszystkie »</a> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Separator"></div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…ges/nowosc.png"> falls outside the viewport.
 • The element <span class="wideopomocniki_kategoria_nazwa">INSTRUKTAŻE</span> falls outside the viewport.
 • The element <div class="boxWEG_link">Kto i kiedy mu…y produktowe ?</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="boxWEG_link">Jak sporządzić…itale własnym?</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="boxWEG_link">PIT-39, czyli…aw majątkowych</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="boxWEG_link">Obowiązek skła…rocie krajowym</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="boxWEG_link">Ulga na dzieci…ającym podatku</div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…00_gofin_1.png"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Tekst">POLECAMY</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Praktyczne…I Księgowego »</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• ASYSTENT Gof…a Księgowych »</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Prenumerata…y promocyjne »</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Przeglądaj…n - ZA DARMO »</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Program DRUK…komercyjnej »</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Klasyfikacje…rmowy serwis »</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Księgowi sta…- Przeczytaj »</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>NOWOŚCI dla Klientów GOFINU</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="PomocePodatnikaBody">Nowe produkty,…ci w GOFINie »</div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…-v6-pp_off.png"> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…arze300x60.gif"> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…tery_gofin.png"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Separator"></div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Tekst">Aktualności i sygnały</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Ważne terminy</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Dzieci nie b…icznej rodziny</div> falls outside the viewport.
 • The element <a href="17,2,7,150973,…nsumentow.html" class="StandardowyLin…lyStronaGlowna">Niższe opłaty…la konsumentów</a> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Koniec prac…&quot;Rodzina 500+&quot;</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Egzamin pise…cę podatkowego</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Kronika legislacyjna</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Wchodzą w życie przepisy</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Wyższa kwota…ytalno-rentowe</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Pracodawca i…ów i rencistów</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Wydatki zwią…szty podatkowe</div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…ny/wiecej4.png"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Separator"></div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Tekst">Wskaźniki - stawki</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Podatek dochodowy</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Podatek od towarów i usług</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Inne podatki i opłaty</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Prawo pracy</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Rachunkowość</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Podróże służ…łt samochodowy</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Odsetki za zwłokę</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Zwrot wydatk…iały budowlane</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Środki trwałe</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Składki ZUS</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Zasiłki i inne świadczenia</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Zakładowy fu…zeń socjalnych</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Sprawdź kied…z na emeryturę</div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…wskazniki2.png"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Separator"></div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Tekst">Terminy</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="TerminarzBodyMargin">luty 2016…ne terminy (7)</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Separator"> falls outside the viewport.
 • The element <div>19.02.2016 (piątek)</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>0</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>0</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>1</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>1</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>0</div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…a_terminy2.png"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Separator"></div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Tekst">Kursy walut NB…nia 2016-02-19</div> falls outside the viewport.
 • The element <div></div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">USD…+0.29%</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">EUR…-0.16%</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">CHF…-0.04%</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">GBP…+0.25%</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Separator"></div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…cej_kursy2.png"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Separator"></div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Tekst">Gofin podpowiada</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>Podatek dochodowy</div> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://www.pod…przekazywanych" class="StandardowyLin…daStronaGlowna">Opodatkowanie…ych za granicę</a> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• PIT i CIT -…ji podatkowych</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>VAT i akcyza</div> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://www.pod…onego-w-2015-r" class="StandardowyLin…daStronaGlowna">Zasady odlicza…nego w 2015 r.</a> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Miejsce opod…ie z zagranicą</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>Ubezpieczenia i świadczenia</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Wypadki przy…oroby zawodowe</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>Prawo pracy</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Podróże służ…tym kierowców</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>Rachunkowość</div> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://www.pod…ne-zagadnienia" class="StandardowyLin…daStronaGlowna">Sprawozdanie f…ne zagadnienia</a> falls outside the viewport.
 • The element <div>Firma</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Zabezpieczen…e gospodarczym</div> falls outside the viewport.
 • The element <div>Prawnik radzi</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Prawo własno…ięgi wieczyste</div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…odpowiada2.png"> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…es/koperta.gif"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Separator"></div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Tekst">Kalkulatory</div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…alkulatory.png" class="GrafikaPole"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Kalkulator o…i składkowych</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Kalkulator o…tek ustawowych</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Kalkulator V…(brutto-netto)</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Kalkulator wynagrodzeń</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Kalkulator z…rudnia 2013 r.</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Kalkulator w…licznik walut)</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Kalkulator kredytowy</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Kalkulator lokatowy</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Kalkulator r…oprocentowania</div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…lkulatory2.png"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Separator"></div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Tekst">Kanały RSS</div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…/ikony/rss.png" class="GrafikaPole"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Prawo pracy</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Prawnik radzi</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Padding">• Firma</div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…ej_na_rss2.png"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Separator"></div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="PLPadding">PRZYDATNE LINKI</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="PLPadding">Portal Podatko…www.ZFSS.pl</div> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://www.gof…/01_stopka.png"> falls outside the viewport.
 • The element <h4>Inne produkty i usługi</h4> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Wiersz">Dodatki do Cza…mie papierowej</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Wiersz">Program DRUKI Gofin 2016</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Wiersz">Segregatory i…y do czasopism</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Wiersz">Produkty za 0 zł</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Wiersz">Reklama</div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="Wiersz">Poligrafia</div> falls outside the viewport.
 • The element <span>»</span> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://www.gof…ka_prywatnosci" class="Link">Polityka prywatności</a> falls outside the viewport.
 • The element <div> falls outside the viewport.
 • The element <div class="StopkaInfo">Wydawnictwo Po…s 95 720 85 60</div> falls outside the viewport.
 • The element <div> falls outside the viewport.
Show how to fix
  2 Passed Rules
Show details
Avoid app install interstitials that hide content

Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.

Avoid plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.


58 / 100    Speed
  Should Fix:
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://bbnaut.ibillboard.com/initidmatch (expiration not specified)
 • https://sklep.gofin.pl/img/menuGlowne/Gofin_Logo.png (expiration not specified)
 • https://sklep.gofin.pl/img/menuGlowne/klodka_biala.png (expiration not specified)
 • http://www.google-analytics.com/ga.js (2 hours)
 • http://img.gofin.pl/10/0/961.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/11/0/1127.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/14/0/1419.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/17/0/1671.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/18/0/1805.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/23/0/2322.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/25/0/2536.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/3/0/331.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/33/0/3257.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/33/0/3268.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/38/0/3764.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/41/0/4063.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/46/0/4586.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/46/0/4626.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/49/0/4865.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/50/1/0/5031.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/52/1/0/5209.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/69/1/0/6926.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/7/0/722.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/70/1/0/7016.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/70/1/0/7020.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/70/1/0/7047.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/72/1/0/7195.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/73/1/0/7286.jpg (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/MenuGlowne/ikonka-forum.png (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/MenuGlowne/ikonka-sklep.png (24 hours)
 • http://img.gofin.pl/slider/przycisk_rozwin/02_2016_z_25_rozwin.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/GOFIN_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/asystentgofin/GOFIN_300_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/bezplatne_egzemplarze300x60.gif (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/bilans_2015_gofin_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/n3_lewy.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/n3_prawy.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/n3_srodek.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/sz2_lewy.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/sz2_prawy.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/boxy/zt_sz.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/dropdown.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikona_powiazaneprzepisy_pop.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/kalkulatory.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/rss.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej3.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej4.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_klasyfikacje3.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_kursy2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_kalkulatory2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_orzeczenia2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_podpowiada2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_przepisy4.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_pytaniaczytelnikow2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_rss2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_terminy2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_wskazniki2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_wzory4.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/klodka_artykul_platny_v3.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/komunikat/zamknij_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/koperta.gif (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/kreska3_przydatne_linki.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/newslettery_gofin.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/nowosc.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/poleoferta/01_stopka.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/poleoferta/znaczek_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/pomocniki/pomocnikiksiegowegoikona_offc.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/gofin_baner_prenumerata2016b.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/p2015_300_gofin_1.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/p2016b_300_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/przydatnelinki/linki2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/przydatnelinki/zwin2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/pytaniaczytelnikow/ogien.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/stopka/logo.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/szukaj_bg.jpg (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/szukaj_bt.jpg (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/terminarz/gradiend_kalendarz.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/terminarz/ikona_terminy_gofin.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/terminarz/strzalka.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/terminarz/strzalka2.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/v6/p2014_300-v6-pp_off.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/porady.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/szkolenia.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/wideopomocniki_logo_22.png (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/komunikatwarstwa/js/komunikatwarstwa.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/script/gemius.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/AC_RunActiveContent.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/akcyjne2.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/banery.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/big.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/boxy.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/chmurki.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/cookies.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery-1.2.6.pack.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery.stylish-select.js?20141126 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery-1.4.4.min.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery.ZaznaczanieTekstu.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.autocomplete.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.base.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.core.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.resizable.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.selectable.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/mediaelement-2.11.3/build/mediaelementplayer.min.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/menu.js?123 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/newsletter.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/rotacja_banera_prenumerata.js?2016a1 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/scripts.js?20160219 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/scripts_neuroscope.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/scrolling.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/stylish-select.css?20141126 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/temat.dnia.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/scripts/terminarz.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/slider/js/slider.js (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.akcyjny.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.box.css?20150912 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.chmurki.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.css?201602040847 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.hity.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.interpretacjeurzedowe.css?201602040847 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.komunikat.css?2016 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.menu.css?20151229 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.menuglownegora.css?20160219 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.newsletter.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.orzecznictwo.css?201602040847 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.owydawnictwie.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.pit2013.css?2015191111 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.pole.oferta.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.przepisyprawne.css?20151214 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.pytaniaczytelnikow.css?20151214 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.reklama.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.rss.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.stopka.css?2015 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.terminarz.css (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.wideopomocniki.css?2015110410 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.wyszukiwarka.css?20151214 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.wzorydrukow.css?20151214 (24 hours)
 • http://www.gofin.pl/style.zakladki.css?2015120410 (24 hours)
Show how to fix
  Consider Fixing:
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 1.1KiB (21% reduction).

 • Minifying http://www.gofin.pl/style.css?201602040847 could save 1.1KiB (21% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 8KiB (13% reduction).

 • Minifying http://www.gofin.pl/ could save 8KiB (13% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 6KiB (9% reduction).

 • Minifying http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js could save 1.5KiB (4% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.gofin.pl/scripts/jquery.stylish-select.js?20141126 could save 1.4KiB (42% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.gofin.pl/scripts/akcyjne2.js could save 1.1KiB (24% reduction) after compression.
 • Minifying http://pro.hit.gemius.pl/hmapxy.js could save 698B (13% reduction) after compression.
 • Minifying http://www.gofin.pl/scripts/scripts.js?20160219 could save 683B (18% reduction) after compression.
 • Minifying http://goldbach.hit.gemius.pl/xgemius.js could save 633B (13% reduction) after compression.
Show how to fix
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 27 blocking script resources and 31 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery-1.2.6.pack.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery-1.4.4.min.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery-ui-1.8.7.custom.min.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/temat.dnia.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/boxy.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/terminarz.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/chmurki.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/menu.js?123
 • http://www.gofin.pl/scripts/newsletter.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/big.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/scripts.js?20160219
 • http://www.gofin.pl/scripts/scrolling.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/banery.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/akcyjne2.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/AC_RunActiveContent.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/scripts_neuroscope.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/cookies.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/jquery.ZaznaczanieTekstu.js
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery.stylish-select.js?20141126
 • http://www.gofin.pl/scripts/rotacja_banera_prenumerata.js?2016a1
 • http://www.gofin.pl/script/gemius.js
 • http://pro.hit.gemius.pl/hmapxy.js
 • http://ad2.pl.mediainter.net/bb/bb_one2n.js?1175854591
 • http://bbcdn-bbnaut.ibillboard.com/library/bbnaut-lib-1.7.5.min.js
 • http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/0/0/0/1/?typkodu=js&one2n1=/1209/1/2/30/;1209.1.2.30;&one2n2=/1209/1/1/49/;1209.1.1.49;&one2n3=/1209/1/4/31/;1209.1.4.31;&one2n4=/1209/1/1/27/;1209.1.1.27;&one2n=4&ubl=en&ucd=24&uce=1&uje=0&uah=768&uaw=1024&uhe=768&uwi=1024&uto=480&uti=1455914191232&alttext=0&border=0&bust=0.6584591995924711&target=_top
 • http://www.gofin.pl/slider/js/slider.js
 • http://www.gofin.pl/komunikatwarstwa/js/komunikatwarstwa.js

Optimize CSS Delivery of the following:

 • http://www.gofin.pl/style.css?201602040847
 • http://www.gofin.pl/style.box.css?20150912
 • http://www.gofin.pl/style.wyszukiwarka.css?20151214
 • http://www.gofin.pl/style.zakladki.css?2015120410
 • http://www.gofin.pl/style.terminarz.css
 • http://www.gofin.pl/style.chmurki.css
 • http://www.gofin.pl/style.wzorydrukow.css?20151214
 • http://www.gofin.pl/style.przepisyprawne.css?20151214
 • http://www.gofin.pl/style.stopka.css?2015
 • http://www.gofin.pl/style.menu.css?20151229
 • http://www.gofin.pl/style.newsletter.css
 • http://www.gofin.pl/style.owydawnictwie.css
 • http://www.gofin.pl/style.akcyjny.css
 • http://www.gofin.pl/style.komunikat.css?2016
 • http://www.gofin.pl/style.reklama.css
 • http://www.gofin.pl/style.pole.oferta.css
 • http://www.gofin.pl/style.rss.css
 • http://www.gofin.pl/style.hity.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.base.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.core.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.resizable.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.selectable.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/jquery/ui/themes/base/jquery.ui.autocomplete.css
 • http://www.gofin.pl/scripts/stylish-select.css?20141126
 • http://www.gofin.pl/scripts/mediaelement-2.11.3/build/mediaelementplayer.min.css
 • http://www.gofin.pl/style.wideopomocniki.css?2015110410
 • http://www.gofin.pl/style.interpretacjeurzedowe.css?201602040847
 • http://www.gofin.pl/style.orzecznictwo.css?201602040847
 • http://www.gofin.pl/style.pytaniaczytelnikow.css?20151214
 • http://www.gofin.pl/style.pit2013.css?2015191111
 • http://www.gofin.pl/style.menuglownegora.css?20160219
Show how to fix
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 57.8KiB (20% reduction).

 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/gofin_baner_prenumerata2016b.png could save 6.8KiB (23% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/poleoferta/01_stopka.png could save 5.6KiB (5% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/73/1/0/7286.jpg could save 4.2KiB (50% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/asystentgofin/GOFIN_300_off.png could save 3KiB (33% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/p2016b_300_off.png could save 2.3KiB (7% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/pomocniki/pomocnikiksiegowegoikona_offc.png could save 1.9KiB (58% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/nowosc.png could save 1.5KiB (72% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/70/1/0/7016.jpg could save 1.1KiB (16% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/70/1/0/7047.jpg could save 1.1KiB (13% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/69/1/0/6926.jpg could save 1.1KiB (18% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/70/1/0/7020.jpg could save 1.1KiB (14% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/72/1/0/7195.jpg could save 1.1KiB (13% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_pytaniaczytelnikow2.png could save 1.1KiB (73% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_klasyfikacje3.png could save 1.1KiB (74% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_orzeczenia2.png could save 1.1KiB (75% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_podpowiada2.png could save 1KiB (75% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_kalkulatory2.png could save 1KiB (74% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_przepisy4.png could save 1KiB (75% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_wskazniki2.png could save 1KiB (74% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_wzory4.png could save 1KiB (76% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_kursy2.png could save 1KiB (75% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/przydatnelinki/linki2.png could save 1KiB (72% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_terminy2.png could save 1KiB (76% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej_na_rss2.png could save 1KiB (76% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej3.png could save 1,013B (83% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikony/wiecej4.png could save 969B (83% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/wideopomocniki_logo_22.png could save 953B (46% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/GOFIN_off.png could save 934B (20% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/prenumerata2016/p2015_300_gofin_1.png could save 934B (13% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/slider/przycisk_rozwin/02_2016_z_25_rozwin.png could save 925B (35% reduction).
 • Losslessly compressing https://sklep.gofin.pl/img/menuGlowne/klodka_biala.png could save 923B (89% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/klodka_artykul_platny_v3.png could save 922B (86% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/ikona_powiazaneprzepisy_pop.png could save 918B (70% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/terminarz/ikona_terminy_gofin.png could save 905B (71% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/przydatnelinki/zwin2.png could save 904B (77% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/bilans_2015_gofin_off.png could save 887B (20% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/porady.png could save 844B (74% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/pytaniaczytelnikow/ogien.png could save 829B (27% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.gofin.pl/images/wideopomocniki/szkolenia.png could save 781B (64% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/MenuGlowne/ikonka-forum.png could save 655B (45% reduction).
 • Losslessly compressing http://img.gofin.pl/MenuGlowne/ikonka-sklep.png could save 583B (41% reduction).
Show how to fix
Prioritize visible content
Your page requires additional network round trips to render the above-the-fold content. For best performance, reduce the amount of HTML needed to render above-the-fold content.

62.5KiB of the HTML response was required to render the above-the-fold content. This requires 3 network round-trips. Prioritize the above-the-fold content so that it can be rendered with only the first 2 round-trips' worth of HTML.

 • Only about 40% of the final above-the-fold content could be rendered with the HTML delivered within 2 round-trips snapshot:55.
Show how to fix
  3 Passed Rules
Show details
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Enable compression

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Reduce server response time

Your server responded quickly. Learn more about server response time optimization.* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.