Logo Website TestWebsite-test logo
← Click to update


Logo

sun.mv

 Generated on February 16 2016 11:30 AM

Analyse again

46%Download PDF Report* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.


SEO Content

Title SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world

Length : 83

Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included). Try to write a catchy title to get attention.
Description

Length : 0

Description is missing. It will tell search engines and potential visitors what your page is about. Keep it between 70 and 160 characters (spaces included).

Note: Google sometimes chooses not display the description you put in here, but rather shows a part of your page text that it seems relevant to the users search query..
Og Meta Properties This page does not take advantage of Og Properties. When people share or like your page, it is great to have good Og properties. Otherwise, they will just see a link to your website.

In case of Facebook or Twitter this is how you get started:

Facebook: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters

Twitter: https://dev.twitter.com/cards/getting-started
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 1 59 0 0 0
 • [H2] މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ތިން ރުއް ޕާކް ތަރައްގީކޮށް ނިމޭނެ: ހައުސިން
 • [H3] ވިހެއުމުގައި މަރުވާ ނިސްބަތް މަދުކުރުމަށް ސަރަހައްދީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ރާއްޖޭގައި ފައްޓައިފި
 • [H3] ރަށު ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ޓުރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަދަނީ
 • [H3] އިމްރާނަށް ހުކުމް ކުރުން މިރެއަށް ފަސްކޮށްފި
 • [H3] އިސްރާއީލްގެ ފުލުހަކު ފަލަސްތީނުގެ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 • [H3] އޭޑީކޭ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ، އެޗްޕީއޭ، އަދި އެސްޓީއޯ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
 • [H3] މަސްވެރިންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ކުންފުންޏަކުން ސޮއިކޮށްފި
 • [H3] ރިޔާސީ ހިނގުން ބަންދުކޮށް އިސްކަންދަރު ކޮށި ބޮޑުކުރަނީ
 • [H3] ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭ، ލޫން ސްރީލަންކާގައި ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި
 • [H3] ގައުމީ ވޮލީ ކޯޗްގެ އެއްބަސްވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކުރިއަށް އޮތް އިންވިޓޭޝަނަލް ކަޕަށްފަހު
 • [H3] ގެލެކްސީ އެސް7ގެ ފޮޓޯތަކެއް ލީކުވެއްޖެ، މިފަހަރު ވަޔަލެސްކޮށް ޗާޖުކުރެވޭ
 • [H3] ބޮޑު ސްކޮޑަކާ އެކު ޓީސީގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި
 • [H3] ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ، ވިއްސާރަކުރާނެ: މެޓް
 • [H3] މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ލަވައަކީ އެޑް ޝީރަންގެ "ތިންކިން އައުޓް ލައުޑް"
 • [H3] އެސްޓީއޯގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 • [H3] މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި
 • [H3] ދީނީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހެއް އުފެއްދުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
 • [H3] އިސްރާއީލްގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މައްޗަށް ކުރި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ފަށައިފި
 • [H3] ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ޓެރީ އަކަށް ނުކުޅެވޭނެ
 • [H3] ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްތަކުގައި ޗައިނާ ބަސް ހިމަނައިފި
 • [H3] މެމްބަރު މުސްތަފާގެ މައްޗަށް ދަރަނީގެ މައްސަލައެއް އަނެއްކާ ވެސް ސާބިތުވެއްޖެ
 • [H3] ޖެބް ބުޝްގެ ކެމްޕެއިންގައި ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި
 • [H3] ސީރިޔާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދިން ހަމަލާތައް ބެލެވޭނީ "ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ"ގެ ގޮތުގައި: ތުރުކީއާއި ފްރާންސް
 • [H3] ވިލިނގިލީގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފެށޭނެ: އެމްއާރްޑީސީ
 • [H3] މުޖުތަމައުއެއް ކުރިއަރައި ދާނީ އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުވެފައި އޮވެގެން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
 • [H3] ދެކުނު ކޮރެއާގެ ނެޝަނަލް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފި
 • [H3] އިސްލާމީ ލަޝްކަރަށް އެމެރިކާ އާއި ނޭޓޯގެ ތާއީދު އެބަ އޮތް: ސައޫދީ
 • [H3] ޑިކެޕްރިއޯއަށް އޭނާގެ ފުރަތަމަ ބަފްޓާ އެވޯޑުވެސް ލިބިއްޖެ، އޮސްކާއަށް ފުރުސަތު ބޮޑު!
 • [H3] ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާނަން: އިސްލާމިކް ބޭންކް
 • [H3] މެމްބަރު އާޒިމަށް ހުކުމް ކުރުން ފެށޭ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު
 • [H3] ނިއުމޯނިއާ އަށް ގޭގައި ދެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާތައް!
 • [H3] ކަރީނާ އަށް ޕާސްތާ ހެދުމުގައި ސައިފު 12 ގަޑިއިރު ހޭދަކޮށްފި
 • [H3] އިންޑިއާ ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
 • [H3] ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ ބައެއް ނުރައްކާތައް އެނގޭތަ؟
 • [H3] ތިން ސެމީއިން ކެޓުން، ހަމައެކަނި ކޯޗުގެ ބޮލަށް ކަނޑާ ލެވޭނެތަ؟
 • [H3] ގްރެމީ އެވާޑްސް 2016
 • [H3] ގދ. ގައްދޫގައި ރައްކާތެރި ބޯފެނުގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
 • [H3] އައިޖީއެމްއެޗުގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ފެށުން
 • [H3] ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން
 • [H3] އުއްމުހާތުލް މުއުމިނީންގެ ތެރެއިން: އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ ޒައިނަބު ބިންތި ޚުޒައިމާ ރަޟިޔަ ﷲ އަންހާ
 • [H3] ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން
 • [H3] އުއްމުހާތުލް މުއުމިނީންގެ ތެރެއިން އުއްމުލް މުއުމިނީން: އައްސައްޔިދާ ޙަފްސާ ބިންތި ޢުމަރު ރަޟިޔަ ﷲ އަންހާ (ހަވަނަ ބައި)
 • [H3] ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން
 • [H3] އުއްމުހާތުލް މުއުމިނީންގެ ތެރެއިން އުއްމުލް މުއުމިނީން: އައްސައްޔިދާ ޙަފްސާ ބިންތި ޢުމަރު ރަޟިޔަ ﷲ އަންހާ (ފަސްވަނަ ބައި)
 • [H3] ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން
 • [H3] އުއްމުހާތުލް މުއުމިނީންގެ ތެރެއިން އުއްމުލް މުއުމިނީން: އައްސައްޔިދާ ޙަފްސާ ބިންތި ޢުމަރު ރަޟިޔަ ﷲ އަންހާ (ހަތަރުވަނަ ބައި)
 • [H3] ތިން ސެމީއިން ކެޓުން، ހަމައެކަނި ކޯޗުގެ ބޮލަށް ކަނޑާ ލެވޭނެތަ؟
 • [H3] ޝައިހާގެ މަރު ކާފަގެ ދުލުން!
 • [H3] ވާހަކަތަކުން މަންފާއެއް ކޮށްފާނެބާ؟
 • [H3] ސަލާންޖަހައިގެން މަސްތުވަނީ؛ސަމާލުވޭ!
 • [H3] ފީފާގެ އިންތިޚާބު: ވާދަވެރިކަން އެންމެ ބޮޑީ ސަލްމާން އާއި އިންފެންޓީނޯއާ ދެމެދު
 • [H3] ގައުމީ ވޮލީ ކޯޗްގެ އެއްބަސްވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކުރިއަށް އޮތް އިންވިޓޭޝަނަލް ކަޕަށްފަހު
 • [H3] ބޮޑު ސްކޮޑަކާ އެކު ޓީސީގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި
 • [H3] އިންޑިއާ ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
 • [H3] ތިނަދޫ ބަރާސިލު އަވަށުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު މިއަހަރު ތެރޭ ފަށައި ނިންމާނަން: ރައީސް ޔާމީން
 • [H3] ތިން ވަނަ ހޮވި މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
 • [H3] ގެނބިގެން ނުދަަަނީސްް
 • [H3] ގެނބިގެންް ނުދަނީސް
 • [H3] ނުރައްކާތެރި ލޯބި
 • [H3] ގެނބިގެން ނުދަނީސް
Images We found 72 images on this web page.

51 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio Ratio : 41%

Ideal! This page's ratio of text to HTML code is between 25 and 70 percent.
Flash Oh no, you have Flash content, this means that for search engines it is hard to understand your content. Try to reconsider using flash as it being a security risk.
Iframe Great, there are no IFrames detected on this page.

URL Rewrite Good!
Underscores in the URLs We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
In-page links We found a total of 26 links including 0 link(s) to filesAnchor Type Juice
ފުރަތަމަ ސަފްހާ Internal Passing Juice
ޚަބަރު Internal Passing Juice
ކުޅިވަރު Internal Passing Juice
ބޭރު ކުޅިވަރު Internal Passing Juice
ރިޕޯޓް Internal Passing Juice
ދުނިޔެ Internal Passing Juice
ވާހަކަ Internal Passing Juice
ވިޔަފާރި Internal Passing Juice
ކޮލަމް Internal Passing Juice
ސަން ރަށަށް Internal Passing Juice
އިތުރު ކެޓަގަރީ Internal Passing Juice
ޓެކްނޮލޮޖީ Internal Passing Juice
ލުއި ހަބަރު Internal Passing Juice
މުނިފޫހިފިލުވުން Internal Passing Juice
ލައިފްސްޓައިލް Internal Passing Juice
މަލްޓިމީޑިއާ Internal Passing Juice
English Edition Internal Passing Juice
- External Passing Juice
- External Passing Juice
- External Passing Juice
މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ތިން ރުއް ޕާކް ތަރައްގީކޮށް ނިމޭނެ: ހައުސިން Internal Passing Juice
އަހަރުމެން Internal Passing Juice
ސަންއާމެދު Internal Passing Juice
ގުޅުމަށް Internal Passing Juice
ވަޒީފާ Internal Passing Juice
ޚިޔާލެއް ފޮނުވާ Internal Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud ކުރިން ޚަބަރު ރަޟިޔަ ތިން މިނެޓް ގަޑި ފަށައިފި ސިކުންތު ދުވަސް އަންހާ
Keywords Consistency
Keyword Content Title Description Headings
ކުރިން 48
މިނެޓް 42
ގަޑި 38
ސިކުންތު 11
ތިން 7

Usability

Url Domain : sun.mv
Length : 6
Favicon Great, your website has a favicon.
Printability We could not find a Print-Friendly CSS.
Language Good. Your declared language is dv.

Document

Doctype HTML 5
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity Errors : 88
Warnings : 9
Email Privacy Great! No email address has been found as plain text!
Deprecated HTML Great! We haven't found any deprecated HTML tags.
Speed Tips
Excellent, your website doesn't use nested tables.
Your website is using inline styles.
Your website has too many CSS files (more than 4).
Your website has too many JS files (more than 6).
Perfect, your website takes advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap Great, your website has an XML sitemap.

http://sun.mv/sitemap.xml
http://sun.mv/sitemap_index.xml
Robots.txt http://sun.mv/robots.txt

Great, your website has a robots.txt file.
Analytics Great, your website has an analytics tool.

   Google Analytics

PageSpeed Insights

55 / 100    Speed
  Should Fix:
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://ads.static.sun.mv/1397975327.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1400751704.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1411284339.swf (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1438847674.gif (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1453611529.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1453619903.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1453714047.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1454397920.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1454833245.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1455039413.png (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1455344068.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/authors/142665502458vHeE.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_143297938151jgSv.JPG (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_1439882168111Kfn.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_143988554313mhWg.JPG (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_144545409440kHsi.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145157257353wigI.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145400115455bCOp.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_1454444116387qZX.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145529566519dKL9.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145533930818MrhG.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145543578820jrA4.JPG (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_1455607467429tAa.JPG (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145560909446X4sV.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145560915917ZIsU.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_14556141524846JP.png (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145561638430VCLu.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145561642351kX9d.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145561803656he82.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_14387993356BdAh.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145302748158hJG4.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145560913929al16.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145561345164ZMOs.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145551789522et0b.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145553580326zXpM.JPG (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145560064846ZH85.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/hometop_1455616523633dPO.jpg (expiration not specified)
 • http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutes)
 • http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 hours)
 • http://sun.mv/assets/css/fonts/slick.woff (8 hours)
 • http://sun.mv/assets/fonts/MVFaseyha.otf (8 hours)
 • http://sun.mv/assets/fonts/MvEamaanXP.ttf (8 hours)
Show how to fix
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 10 blocking script resources and 6 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js
 • http://sun.mv/assets/js/jtk.js
 • http://sun.mv/assets/js/lazy.js
 • http://sun.mv/assets/js/sticky.js
 • http://sun.mv/assets/js/slick.js
 • http://sun.mv/assets/js/masonry.js
 • http://sun.mv/assets/js/imagesloaded.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.0.0-beta.3/owl.carousel.min.js
 • http://sun.mv/assets/js/jquery.magnific-popup.min.js
 • http://sun.mv/assets/js/sunApp.js?v=9.39

Optimize CSS Delivery of the following:

 • http://sun.mv/assets/css/normalize.css
 • http://sun.mv/assets/css/main.css?v=2812201501
 • http://sun.mv/assets/css/slick.css
 • http://sun.mv/assets/css/slick-theme.css?v=2507201501
 • http://sun.mv/assets/css/style.css?v=2812201501
 • http://sun.mv/assets/css/magnific-popup.css?v=4
Show how to fix
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 107.2KiB (18% reduction).

 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1453714047.jpg could save 22KiB (70% reduction).
 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1453619903.jpg could save 21.8KiB (71% reduction).
 • Losslessly compressing http://store.sun.mv/widget/images/bg.jpg could save 15.3KiB (35% reduction).
 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1455039413.png could save 13.7KiB (15% reduction).
 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1453611529.jpg could save 8.5KiB (29% reduction).
 • Losslessly compressing http://sun.mv/assets/css/sun-sprites.png could save 2.8KiB (40% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145560064846ZH85.jpg could save 1.5KiB (7% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145553580326zXpM.JPG could save 1.2KiB (6% reduction).
 • Losslessly compressing http://sun.mv/assets/css/social.png could save 1KiB (45% reduction).
 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1397975327.jpg could save 945B (3% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145551789522et0b.jpg could save 909B (6% reduction).
 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1455344068.jpg could save 904B (2% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145302748158hJG4.jpg could save 892B (10% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_14387993356BdAh.jpg could save 857B (11% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.sun.mv/images/mag58.jpg could save 851B (3% reduction).
 • Losslessly compressing http://sun.mv/assets/img/sunstore_top_right.jpg could save 840B (5% reduction).
 • Losslessly compressing http://sun.mv/assets/img/header_side_logo.jpg could save 816B (5% reduction).
 • Losslessly compressing http://store.sun.mv/assets/images/logo.jpg could save 811B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_1439882168111Kfn.jpg could save 808B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145560909446X4sV.jpg could save 792B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/hometop_1455616523633dPO.jpg could save 782B (5% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145561345164ZMOs.jpg could save 745B (10% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145529566519dKL9.jpg could save 739B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145543578820jrA4.JPG could save 717B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_143297938151jgSv.JPG could save 676B (10% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145533930818MrhG.jpg could save 675B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/authors/142665502458vHeE.jpg could save 659B (14% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145561803656he82.jpg could save 640B (10% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145157257353wigI.jpg could save 629B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145560913929al16.jpg could save 629B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_143988554313mhWg.JPG could save 628B (10% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145561642351kX9d.jpg could save 600B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://sun.mv/images/logo-red.png could save 593B (28% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145400115455bCOp.jpg could save 584B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145561638430VCLu.jpg could save 567B (8% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145560915917ZIsU.jpg could save 548B (10% reduction).
Show how to fix
  Consider Fixing:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 43.7KiB (66% reduction).

 • Compressing http://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42 could save 21.8KiB (66% reduction).
 • Compressing https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42 could save 21.8KiB (66% reduction).
Show how to fix
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 3.6KiB (32% reduction).

 • Minifying http://sun.mv/assets/css/normalize.css could save 1.7KiB (66% reduction) after compression.
 • Minifying http://sun.mv/assets/css/main.css?v=2812201501 could save 1.4KiB (65% reduction) after compression.
 • Minifying http://sun.mv/assets/css/style.css?v=2812201501 could save 531B (8% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 2.8KiB (24% reduction).

 • Minifying http://sun.mv/ could save 2.8KiB (24% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 708B (17% reduction).

 • Minifying http://sun.mv/assets/js/sunApp.js?v=9.39 could save 708B (17% reduction) after compression.
Show how to fix
Prioritize visible content
Your page requires additional network round trips to render the above-the-fold content. For best performance, reduce the amount of HTML needed to render above-the-fold content.

The entire HTML response was not sufficient to render the above-the-fold content. This usually indicates that additional resources, loaded after HTML parsing, were required to render above-the-fold content. Prioritize visible content that is needed for rendering above-the-fold by including it directly in the HTML response.

 • Only about 68% of the final above-the-fold content could be rendered with the full HTML response snapshot:16.
Show how to fix
  1 Passed Rules
Show details
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.


61 / 100    User Experience
  Should Fix:
Configure the viewport
Your page does not have a viewport specified. This causes mobile devices to render your page as it would appear on a desktop browser, scaling it down to fit on a mobile screen. Configure a viewport to allow your page to render properly on all devices.

Configure a viewport for this page.

Show how to fix
Use legible font sizes
The following text on your page renders in a way that may be difficult for some of your visitors to read. Use legible font sizes to provide a better user experience.

The following text fragments have a small font size. Increase the font size to make them more legible.

 • ފުރަތަމަ ސަފްހާ and 10 others render only 6 pixels tall (16 CSS pixels) final.
 • ސަންއަށް ޚަބަރެއް ދެއްވުމަށް: renders only 6 pixels tall (16 CSS pixels) final.
 • ކޮލަމިސްޓުން and 4 others render only 6 pixels tall (16 CSS pixels) final.
 • English Edition renders only 5 pixels tall (15 CSS pixels) final.
 • ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު and 16 others render only 5 pixels tall (15 CSS pixels) final.
 • ސުނާމީ ބިނާ މާ…ސުނާމީ ބިނާ... renders only 6 pixels tall (16 CSS pixels) final.
 • 26 މިނެޓް 47 ސިކުންތު ކުރިން renders only 5 pixels tall (15 CSS pixels) final.
 • ވިހެއުމުގައި މ…ައި ފައްޓައިފި and 3 others render only 6 pixels tall (17 CSS pixels) final.
 • 31 މިނެޓް 15 ސިކުންތު ކުރިން and 37 others render only 4 pixels tall (13 CSS pixels) final.
 • CWS@¨xœÌ½ <ÔÝ…º ªºÿY+4[] renders only 6 pixels tall (16 CSS pixels) final.
 • މަސްވެރިންނަށް…ުން ސޮއިކޮށްފި and 16 others render only 6 pixels tall (17 CSS pixels) final.
 • އިތުރު ހަބަރުތައް renders only 6 pixels tall (16 CSS pixels).
 • ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން and 3 others render only 5 pixels tall (15 CSS pixels) final.
 • އުއްމުހާތުލް މ…ތަރުވަނަ ބައި) and 3 others render only 5 pixels tall (15 CSS pixels) final.
 • ގައުމީ ވޮލީ ކޯ…ަލް ކަޕަށްފަހު and 13 others render only 5 pixels tall (15 CSS pixels) final.
 • Buy and Sell. Quick and Easy. renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels).
 • Latest renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels).
 • Jobs renders only 4 pixels tall (12 CSS pixels).
 • Original samsu…e call 9715353 and 4 others render only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • Addu International Airport and 4 others render only 3 pixels tall (10 CSS pixels).
 • MVR 3000000 and 4 others render only 3 pixels tall (10 CSS pixels).
 • More at store.sun.mv renders only 4 pixels tall (11 CSS pixels).
 • ޚިޔާލެއް ފޮނުވާ and 5 others render only 6 pixels tall (16 CSS pixels).
 • މިއީ ސަން މީޑި…އުފެއްދުމެއް. renders only 6 pixels tall (16 CSS pixels).
Show how to fix
  Consider Fixing:
Avoid plugins
Your page uses plugins, which prevents portions of your page from being used on many platforms. Find alternatives for plugin based content to increase compatibility.

Find alternatives for the following Flash plugins.

 • http://ads.static.sun.mv/1411284339.swf (470 x 15) final.
Show how to fix
Size content to viewport
The page content is too wide for the viewport, forcing the user to scroll horizontally. Size the page content to the viewport to provide a better user experience.

The page content is 1,000 CSS pixels wide, but the viewport is only 980 CSS pixels wide. The following elements fall outside the viewport:

 • The element <input id="q" type="text" name="q" class="thaanaKeyboardInput searchbox"> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://sun.mv/…_side_logo.jpg"> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://www.sun.mv/english" class="eng lang">English Edition</a> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://ads.sta…1455344068.jpg"> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://ads.sta…1453611529.jpg"> falls outside the viewport.
 • The element <embed> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://ads.sta…1397975327.jpg"> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://assets.…578820jrA4.JPG"> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://assets.…930818MrhG.jpg"> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://assets.…566519dKL9.jpg"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="w_title">ރިޕޯޓު</div> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://sun.mv/69554" class="news_item clearfix">ތިން ސެމީއިން…މިނެޓް ކުރިން</a> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://sun.mv/69537" class="news_item clearfix">ޝައިހާގެ މަރު…3 ގަޑި ކުރިން</a> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://sun.mv/69524" class="news_item clearfix">ވާހަކަތަކުން މ…6 ގަޑި ކުރިން</a> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://sun.mv/69464" class="news_item clearfix">ސަލާންޖަހައިގެ…3 ގަޑި ކުރިން</a> falls outside the viewport.
 • The element <h3>ފީފާގެ އިންތިޚ…ްޓީނޯއާ ދެމެދު</h3> falls outside the viewport.
 • The element <div class="w_title">ކުޅިވަރު</div> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://sun.mv/69605" class="news_item clearfix">ގައުމީ ވޮލީ ކޯ…ިކުންތު ކުރިން</a> falls outside the viewport.
 • The element <h3>ބޮޑު ސްކޮޑަކާ…ްތައް ފަށައިފި</h3> falls outside the viewport.
 • The element <h3>އިންޑިއާ ބަލިކ…ްކަން ހޯދައިފި</h3> falls outside the viewport.
 • The element <h3>ތިނަދޫ ބަރާސިލ…ރައީސް ޔާމީން</h3> falls outside the viewport.
 • The element <h3>ތިން ވަނަ ހޮވި…ްޖެ ބަލިވެއްޖެ</h3> falls outside the viewport.
 • The element <div class="w_title">ވާހަކަ</div> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://sun.mv/69410" class="news_item clearfix">ގެނބިގެން ނުދަ…16 ގަޑި ކުރިން</a> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://sun.mv/69038" class="news_item clearfix">ގެނބިގެންް ނުދ…ދުވަސް ކުރިން</a> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://sun.mv/68905" class="news_item clearfix">ނުރައްކާތެރި ލ…ދުވަސް ކުރިން</a> falls outside the viewport.
 • The element <a href="http://sun.mv/68659" class="news_item clearfix">ގެނބިގެން ނުދަ…ދުވަސް ކުރިން</a> falls outside the viewport.
 • The element <img src="http://ads.sta…1454397920.jpg"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="clearfix"> falls outside the viewport.
 • The element <div class="footer_txt thaana">މިއީ ސަން މީޑި…އުފެއްދުމެއް.</div> falls outside the viewport.
Show how to fix
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.

The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <a href="http://sun.mv"></a> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://sun.mv">ފުރަތަމަ ސަފްހާ</a> and 10 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <input id="q" type="text" name="q" class="thaanaKeyboardInput searchbox"> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <a href="#" class="contact">ސަންއަށް ޚަބަރ…2747 / 9982747</a> is close to 2 other tap targets final.
 • The tap target <a href="#" class="contact">ސަންއަށް ޚަބަރ…2747 / 9982747</a> is close to 2 other tap targets final.
 • The tap target <a href="#" class="contact">ސަންއަށް ޚަބަރ…2747 / 9982747</a> and 4 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.sun.mv/english" class="eng lang">English Edition</a> is close to 2 other tap targets final.
 • The tap target <a href="https://www.facebook.com/sunmv" class="eng scl scl-fb"> is close to 4 other tap targets final.
 • The tap target <a href="https://twitter.com/sunbrk" class="eng scl scl-twt"> is close to 4 other tap targets final.
 • The tap target <a href="https://www.yo…user/sunmvlive" class="eng scl scl-ytb"> is close to 3 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://sun.mv/news">ޚަބަރު</a> is close to 2 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://sun.mv/69607" class="news_item">ޕޮލިސް…ިކުންތު ކުރިން</a> and 56 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://ads.sun…dr.php?adid=48"></a> and 1 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="#" class="loadbtn">އިތުރު ހަބަރުތައް</a> is close to 3 other tap targets.
 • The tap target <button type="button" class="slick-prev slick-disabled">Previous</button> is close to 2 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://sun.mv/69537" class="news_item clearfix">ޝައިހާގެ މަރު…3 ގަޑި ކުރިން</a> and 8 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://sun.mv/69429" class="news_item clearfix">ފީފާގެ އިންތިޚ…4 ގަޑި ކުރިން</a> and 2 others are close to other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://www.sun…/pages/aboutus">އަހަރުމެން</a> and 5 others are close to other tap targets.
Show how to fix
  1 Passed Rules
Show details
Avoid app install interstitials that hide content

Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.


69 / 100    Speed
  Should Fix:
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://ads.static.sun.mv/1397975327.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1400751704.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1427001505.swf (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1438847674.gif (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1445919681.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1453611529.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1453619903.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1453714047.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1454397920.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1454833245.jpg (expiration not specified)
 • http://ads.static.sun.mv/1455039413.png (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/authors/142665502458vHeE.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_143988554313mhWg.JPG (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145157257353wigI.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145400115455bCOp.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_1454444116387qZX.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145529566519dKL9.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145533930818MrhG.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/crop_145543578820jrA4.JPG (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_14387993356BdAh.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145302748158hJG4.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145560913929al16.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145561345164ZMOs.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145551789522et0b.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145553580326zXpM.JPG (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145560064846ZH85.jpg (expiration not specified)
 • http://assets.sun.mv/uploads/hometop_1455616523633dPO.jpg (expiration not specified)
 • http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutes)
 • http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 hours)
 • http://sun.mv/assets/css/fonts/slick.woff (8 hours)
 • http://sun.mv/assets/fonts/MVFaseyha.otf (8 hours)
 • http://sun.mv/assets/fonts/MvEamaanXP.ttf (8 hours)
Show how to fix
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 138.2KiB (24% reduction).

 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1445919681.jpg could save 36.5KiB (49% reduction).
 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1453714047.jpg could save 22KiB (70% reduction).
 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1453619903.jpg could save 21.8KiB (71% reduction).
 • Losslessly compressing http://store.sun.mv/widget/images/bg.jpg could save 15.3KiB (35% reduction).
 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1455039413.png could save 13.7KiB (15% reduction).
 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1453611529.jpg could save 8.5KiB (29% reduction).
 • Losslessly compressing http://sun.mv/assets/css/sun-sprites.png could save 2.8KiB (40% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145560064846ZH85.jpg could save 1.5KiB (7% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145553580326zXpM.JPG could save 1.2KiB (6% reduction).
 • Losslessly compressing http://sun.mv/assets/css/social.png could save 1KiB (45% reduction).
 • Losslessly compressing http://ads.static.sun.mv/1397975327.jpg could save 945B (3% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/hometop_145551789522et0b.jpg could save 909B (6% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145302748158hJG4.jpg could save 892B (10% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_14387993356BdAh.jpg could save 857B (11% reduction).
 • Losslessly compressing http://www.sun.mv/images/mag58.jpg could save 851B (3% reduction).
 • Losslessly compressing http://sun.mv/assets/img/sunstore_top_right.jpg could save 840B (5% reduction).
 • Losslessly compressing http://sun.mv/assets/img/header_side_logo.jpg could save 816B (5% reduction).
 • Losslessly compressing http://store.sun.mv/assets/images/logo.jpg could save 811B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/hometop_1455616523633dPO.jpg could save 782B (5% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145561345164ZMOs.jpg could save 745B (10% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145529566519dKL9.jpg could save 739B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145543578820jrA4.JPG could save 717B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145533930818MrhG.jpg could save 675B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/authors/142665502458vHeE.jpg could save 659B (14% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145157257353wigI.jpg could save 629B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/homefeature_145560913929al16.jpg could save 629B (9% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_143988554313mhWg.JPG could save 628B (10% reduction).
 • Losslessly compressing http://sun.mv/images/logo-red.png could save 593B (28% reduction).
 • Losslessly compressing http://assets.sun.mv/uploads/crop_145400115455bCOp.jpg could save 584B (9% reduction).
Show how to fix
  Consider Fixing:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 43.7KiB (66% reduction).

 • Compressing http://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42 could save 21.8KiB (66% reduction).
 • Compressing https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=42 could save 21.8KiB (66% reduction).
Show how to fix
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 3.6KiB (32% reduction).

 • Minifying http://sun.mv/assets/css/normalize.css could save 1.7KiB (66% reduction) after compression.
 • Minifying http://sun.mv/assets/css/main.css?v=2812201501 could save 1.4KiB (65% reduction) after compression.
 • Minifying http://sun.mv/assets/css/style.css?v=2812201501 could save 531B (8% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 2.8KiB (24% reduction).

 • Minifying http://sun.mv/ could save 2.8KiB (24% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 708B (17% reduction).

 • Minifying http://sun.mv/assets/js/sunApp.js?v=9.39 could save 708B (17% reduction) after compression.
Show how to fix
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 10 blocking script resources and 6 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Remove render-blocking JavaScript:

 • http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js
 • http://sun.mv/assets/js/jtk.js
 • http://sun.mv/assets/js/lazy.js
 • http://sun.mv/assets/js/sticky.js
 • http://sun.mv/assets/js/slick.js
 • http://sun.mv/assets/js/masonry.js
 • http://sun.mv/assets/js/imagesloaded.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.0.0-beta.3/owl.carousel.min.js
 • http://sun.mv/assets/js/jquery.magnific-popup.min.js
 • http://sun.mv/assets/js/sunApp.js?v=9.39

Optimize CSS Delivery of the following:

 • http://sun.mv/assets/css/normalize.css
 • http://sun.mv/assets/css/main.css?v=2812201501
 • http://sun.mv/assets/css/slick.css
 • http://sun.mv/assets/css/slick-theme.css?v=2507201501
 • http://sun.mv/assets/css/style.css?v=2812201501
 • http://sun.mv/assets/css/magnific-popup.css?v=4
Show how to fix
Prioritize visible content
Your page requires additional network round trips to render the above-the-fold content. For best performance, reduce the amount of HTML needed to render above-the-fold content.

The entire HTML response was not sufficient to render the above-the-fold content. This usually indicates that additional resources, loaded after HTML parsing, were required to render above-the-fold content. Prioritize visible content that is needed for rendering above-the-fold by including it directly in the HTML response.

 • Only about 52% of the final above-the-fold content could be rendered with the full HTML response snapshot:16.
Show how to fix
  1 Passed Rules
Show details
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.

Clicky Web Analytics